Бременността, раждането и следродилния период са физиологични състояния и най-вълнуващите, най-щастливите периоди от живота на всяка жена. Понякога настъпват усложнения. Понятията като „майчина и перинатална заболеваемост и смъртност“ са плашещи, но отразяват реално възможните рискове от усложнения по време на бременност и раждане. От друга страна, повечето от тези усложнения могат да бъдат предвидени и предотвратени, за което е важна ролята както на медицинския екип, така и на бъдещата майка.

 

Определяшо значение за майчината и детската заболеваемост и смъртност имат различни фактори:


 • Социално-икономически условия, които засягат бита и начина на живот на жената;
 • Санитарно-хигиенните условия;
 • Медико-профилактичните грижи;
 • Нивото на общественото здравеопазване и родилната помощ;
 • Недоизносването и свързаните с него раждане на дете с ниска телесна маса и нарушената адаптационна способност поради недостатъчната зрялост на дихателната система;
 • Анте и интранатална асфиксия (преди и по време на раждането);
 • Вродените анатомични и функционални отклонения, водещи до несъвместими с живота състояния (вродени уродства, аномалии), аномалии на плацентата, пъпната връв;
 • Тежки, необратими увреждания на жизненоважни органи поради хронични придружаващи заболявания на майката;
 • Организационни причини и грешки.


Световната здравна организация (СЗО) дава следната класификация на причините за майчина смъртност:

 • Инфекции по време на бременността, по време на раждането и следродовия период;
 • Прееклапмсия по време на бременността и следродовия период;
 • Кръвоизливи по време на бременността и раждането;
 • Аборт без указания за инфекция;
 • Аборт с инфекция;
 • Други усложнения на бременността, раждането и следродовия период.

Перинаталният период обхваща времето от преди раждането, но не по-рано от 22 гестационна седмица, до седмия ден след раждането. Смъртта на плодовете в този период се определя като перинатална смъртност, която от своя страна се дели на: ранна перинатална смъртност (22 до 28 гестационна седмица) и късна перинатална смъртност (до 40 г.с. включително и до седмия ден след раждането).

 

Детcкaта cмъpтноcт е намаляла почти двойно от 2000 г. наcам, а майчината c над една тpета, cе кaзва в доклад на Световна здpавна аpганизация (СЗO) и на Детcкия фонд на OOН (ЮНИЦЕФ). Споpед автоpите на доклада тези впечатляващи pезyлтати cа били поcтигнати благодаpение на подобpения доcтъп до кaчеcтвени медицинcки ycлyги.


Ако изключим причините, на които трудно може да се влияе (например вродените аномалии), знаете ли че всяка бременна жена може да участва в предотвратяването на усложнения и неблагоприятни изходи по време на бременността, раждането и пуерпериума?

 

 • Не забравяйте за важността на женската консултация! Не пренебрегвайте съветите, назначенията, изследванията, консултациите.
 • Не пренебрегвайте различните симптоми, които от рано могат да ви сигнализират, че нещо не върви както трябва. Няма излишни въпроси по време на бременност!
 • Лекуващия ви лекар трябва да знае от какво сте боледували, за придружаващи заболявания – ваши и в семейството, за лекарствата които приемате, алергии, протичането на предишни аборти, бременности и раждания, ако е имало такива. Не спестявайте нищо!
 • Изключително важно е своевременното лечение на придружаващите хрончни заболявания.
 • Ако съществува някакъв риск, трябва да бъдете наясно с него и  внимателно да следите състоянието си.
 • Трябва да знаете кога да потърсите медицинска помощ.


Майчината смъртност (умрели по причини от класа „Бременност, раждане и послеродов период“ на 100 000 живородени) в България показва устойчива тенденция на намаление, като от 19,07 през 2001 г. намалява до 6,1  през 2015 г. През 2016 г. тя намалява значително и достига 3,1 на 100  000 живородени, като е по-ниска от съответния показател за ЕС (4,72%). Продължаването на активните политики за подобряване на здравето на бременните и родилките следва да осигури устойчивост на наблюдаваната позитивна тенденция. Неонаталната детска смъртност след 2000 г. също показва тенденция за намаляване.