Лекарствата са неделима част от нашето ежедневие. При главоболие, повишена температура, бактериална инфекция или друго заболяване стигаме до необходимостта от тяхната употреба, за да възстановим здравето си или комфорта си. Значително нараства употребата на лекарства и сред бременните жени. Причините за това са множество – една част от тях все още не знаят, че в утробата им се развива живот, а други - страдат от хронични заболявания, чието лечение не може да бъде прекратено. Стресът в ежедневието води до прекомерна употреба на седативи и антидепресанти, на чиито фон се развива бременността. 
 
Всяка жена във фертилна възраст, която планира бременност или подозира настъпването й, трябва да внимава с употребата на лекарствени препарати. Трудна е преценката за ефекта на даден лекарствен препарат върху развиващия се плод поради отдалечеността във времето на приема на препарата и появата на неговия ефект. На практика като безопасни могат да се означат много малко лекарства.
 
Безопасността на медикаментите се изследва върху групи от опитни животни. Бременните жени са контингент, който не подлежи на клинични изпитвания с лекарствени препарати. Именно, на това се дължи липсата на информация по отношение на лекарствата и бременността.
 

Кога лекарствата влияят най-значително върху развиващия се плод?

По време на бремеността в тялото на жената настъпват промени, които могат да окажат влияние върху механизмите на преработка и действие на лекарството – ефектът му може да е по-слаб или по-изразен. В различните етапи на развитието си ембрионът (а в последствие плодът) и неговите тъкани и органи имат различна чувствителност към приложените медикаментите. През първите дни на бременността оплодената яйцеклетка се дели интензивно. В този момент важи законът “всичко или нищо”, което означава, че при излагане на ембриона на неблагоприятнни въздействия съществуват две възможности – или бременността се разстройва (настъпва аборт), или се развива нормален ембрион.
 
Следващият фатален период е този на органогенезата, продължаващ до 10 гестационна седмица. Тъканите и органите на бъдещия плод са силно податливи на вредни въздействия – особено медикаментозни. С помощта на съвременни диагностични методи е установено, че дори и по-късните етапи на бременността могат да бъдат критични за развитието на детето.
NEWS_MORE_BOX
 

Медикаментите, използвани през бременността, са класифицирани в няколко групи:

Група А – към тази група принадлежат препарати, които не подлагат на риск човешкия плод през първи триместър на бременността. Липсват данни за влиянието на лекарството през втори и трети триместър. Представители са витамини (от група В и витамин С), L-тироксин, парацетамол;
 
Група В – към нея се причисляват лекарства, за които проучванията върху животни не показват риск за плода на опитни животни, но липсват данни за човека. Такива са някои антибиотици, противовъзпалителни медикаменти, кортикостероиди.
 
• Група С – лекарствата от тази група са рискови за употреба през бременността. Данните са получени от опити с животни, като лиспват проучвания при хора.
 
• Група D – тези лекарства са рискови за човешкия плод. Употребата им при бременната жена трябва внимателно да бъде преценена от лекаря и само при животозастрашаващи заболявания и състояния. Тук са причислени литиеви препарати и някои антибиотици.
 
• Група Х – тази група съдържа лекарства, за които проучванията при животни и хора потвърждават аномалии на плода. Употребата им при доказана или подозираща се бременност е абсолютно противопоказана. Такива са противотуморните медикаменти, хиполипемичните средства, някои антиконвулсанти.
 
Класифицирането на медикаментите по гореизложения начин е несъвършено. Голяма част от лекарствата се предписват на бременни без оглед на груповата им принадлежност. Това се дължи на факта, че поради липсата на проучвания конкретен медикамент, оказал се безопасен (доказано от дългогодишно приложение сред бременни), остава в пределите на рисковата група. Специалистите се доверяват на дългогодишната си практика, а не на остарялата класификация. Поради тази причина се получава привидна неточност на лекарското предписание.