Бременността и раждането са сложни и изтощителни за организма на майката процеси. По време на бременност жената преминава през много хормонални, физически, емоционални и психологически промени. В семейния и социалния ѝ живот настъпват значителни изменения. След раждането майката може да изпитва различни емоции, вариращи от радост и удоволствие до тъга и пристъпи на плач. Този емоционален дисбаланс, наречен “бебешки блус”, обикновено започва да отшумява през първите 2 седмици след раждането.

 

Установено е, че около една от седем жени развива следродилна депресия. Докато жените, при които се наблюдава бебешки блус, се възстановяват бързо, следродилната депресия е по-продължителна и сериозно засяга способността им да се върнат към ежедневието. Следродилната депресия има негативно влияние върху здравето на майката и нейната връзка с бебето.


 

Следродилната депресия най-често се появява в рамките на 6 седмици след раждането. Това състояние се среща при около 6,5% до 20% от пациентките след раждане. Патогенезата на следродилната депресия все още не е напълно изяснена. Предполага се, че генетичните фактори, хормоналните, психологическите и стресовите фактори в социалния живот имат ключово значение. При следродилна депресия се наблюдава повишена честота на нарушения в емоционалния баланс и раздразнителност.

 

Приемът на метилдопа може да е причина за депресия. Това е средство на първи избор в терапията на прееклампсията и високото кръвно налягане по време на бременност. Прееклапсията се характеризира с развитие на хипертония и протеинурия - високи нива на белтъците в урината, както и с повишен риск от органна увреда след 20-та гестационна седмица. Тя е водещо усложнение на бременността, което е свързано с повишаване на кръвното налягане и може да се наблюдава и след раждането.

 

Характерни симптоми на прееклампсия са главоболие, нарушения на зрението, епигастрална болка, тромбоцитопения - ниски серумни концентрации на тромбоцитите, както и нарушения на чернодробната дейност. Медикаментът действа посредством преобразуване в невротрансмитера алфа-метилнорадреналин, което води до понижена симпатикова стимулация на сърцето, бъбреците и периферните съдове. Но, от друга страна, приемът му може да е водеща причина за развитие на следродилна депресия при пациентките с преекламсия, тъй като е свързан с повишена невротоксичност, нарушената функция на невроните, нарушено мозъчно кръвоснабдяване и високите нива на пролактин. Това е причината метилдопа се счита за водещ и отключващ фактор за развитие на следродилна депресия или “бебешки блус”.

 

Ролята на метилдопа в развитието на следродилна депресия

Метилдопа, агонист на пресинаптичните алфа-2 адренергични рецептори, пречи на невроните да освобождават норадреналин и следователно потиска функцията на симпатиковата нервна система. Това вещество се транспортира активно до мозъка като аминокиселина, където се метаболизира в активната си форма - метилнорадреналин. В пътя на биосинтеза на допамин, норадреналин и адреналин, метилдопа замества дихидроксифенилаланин - DOPA, образувайки неактивни невротрансмитери.

 

Той значително повишава нивото на съдовия ендотелен растежен фактор - VEGF, който е едновременно ангиогенен фактор и невротрофичен агент. Въпреки че промяната на невронната функция вероятно е по-сложна, VEGF нарушава изграждането на нервната тъкан и функционирането на устойчивите неврони чрез намаляване на концентрацията на серотонин и нивата на катехоламини.

 

Понижава мозъчното кръвоснабдяване чрез нарушаване на барорецепторните сигнални пътища и намаляване на стимулацията на симпатиковата система. Нарушената невронна функция, когнитивният спад и депресията са характерни последствия от намаленото кръоснабдяване, особено в орбитофронталната кора.

 

Метилдопа повишава нивата на азотен оксид чрез намаляване на екскрецията на азотни съединения в бъбреците и увеличаване на експресията на ендотелната азотен оксид синтаза. Във високи концентрации азотният оксид е невротоксичен и причинява леко възпаление. Освен това води до понижаване на нивата на кофактори - триптофан, тетрахидробиоптерин, катехоламини и серотонин. Следователно, повишените нива на азотен оксид могат да причинят депресия.

 

Понижава концентрацията на допамин - невротрансмитер, който от съществено значение за системата за възнаграждение, като пречи на неговото производство. Екскрецията на пролактин се контролира от допамин. Ниските нива на допамин причиняват хиперпролактинемия, която нарушава сексуалното поведение и допринася за развитието на депресия. Нарушенията във функциите на системата за възнаграждение са съществена част от развитието на депресия.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7827176/