Постпарталната (след раждането) хеморагия (кървене) възниква непредвидено и внезапно и може да доведе до сериозни проблеми за възстановяването на родилката, дори и до опасност за живота. Няма застрахована родилка срещу постпартално кървене. Приема се за патологично, когато надминава 500 ml при вагинално раждане и 750 ml при Цезарово сечение.

 

Рискови фактори за кръвозагуба при раждане


1. Отстрана на маточния тонус


Хипотоничните и атоничните кръвотечения (т.е. когато кървенето след раждане не спира, защото матката не се контрахира добре) са причина за 70% от постпарталните кръвозагуби. Този вид кръвотечения се среща при:

 • Преразтягане наматката (при многоплодна бременност, едър плод, хидрамнион);
 • Медикаментозна релаксация на матката (с бета-миметици, продължително прилагане на токолитици и др.);
 • Изтощително продължително раждане;
 • Хипотонично кръвотечение при предхождащо раждане;
 • Миоматозна матка;
 • Хориоамнионит (възпаление на плодните обвивки - хорион и амнион); 
 • Преципитирано или хиперстимулирано раждане.

Какво ще направи Вашият лекар? Трябва да се избягва продължителната индукция и стимулация на раждането. Уместно е (даже задължително за профилактика и раждане на плацентата) прилагането на утеротонци (Метергин, Окситоцин), които да предизвикат контрахиране на матката, бимануален масаж на матката, изпразване на пикочния мехур и при неуспех мануална и инструментална ревизия на матката с едновременно вливания на водно-солеви разтвори.

 

Маточно-влагалищната тампонада е метод, при който чрез плътното запълване на маточната кухина и влагалището с марлено руло се постига спиране на кръвотечението при хипотония и атония на матката. Преди да се пристъпи към маточно-влагалищна тампонада, винаги трябва да сме сигурни, че в маточната кухина няма задържани плацентарни части и че основното кървене не е от разкъсвания на матката или меките родилни пътища.

 

2. Отстрана на плода и придатъците му:

 

 • Placenta praevia (означава, че плацентата е разположена в долния маточен сегмент и се намира цялата или част от нея пред предлежащата част);
 • Placenta accretа (представлява аномалия в прикрепването на плацентата, състояща се във врастване на плацентарните въси в ендометриума и маточната стена);
 • При частично отлепена плацента матката не се контрахира добре;
 • Задържани плацентарни части;
 • Отлепена, но задържана в матката плацента;
 • Макрозомия на плода (едър плод).

Какво ще направи Вашият лекар? Мануална и инструментална ревизия наматката са методи, посредством които след израждането на плацентата се изчиства маточната кухина от задържани плацентарни части, кръв и съсиреци, с което се дава възможност на матката да се контрахира и да се спре или предотврати патологичното кървене. Поради болезнеността на манипулациите, те трябва да се извършват след направена аналгезия и под анестезия. Ревизирането на маточната кухина се извършва със специално направената за целта голяма, широка кюрета на Boumme (Бум) под ехографски контрол.

 

Мануална екстракция на плацентата е оперативен метод, при който чрез въведена през мекия родов канал ръка в матката се извършва ръчно отделяне и изваждане на плацентата. Показания за това са случаите, когато плацентата не се изражда спонтанно или вследствие приложените медикаментозни и физикални методи за израждането и. Манипулацията е болезнена и се извършва под анестезия и/или аналгезия.

 • Травматични – разкъсванията на мекия родилен канал са една от най-честите причини за кръвотечения след раждането. Профилактиката на обширните разкъсвания на мекия родилен канал включва: лечение на възпалителните заболявания на влагалището и шийката по време на бременността; внимателно манипулиране с влагалищните валви; избягване на ранните напъни; своевременна преценка на нуждата от епизиотомия и нейната големина.
 • Придобити или унаследени коагулопатии - честотата на тази причина за постпартална кръвозагуба е 1% от случаите: preeclampsia, мъртъв и задържан плод, отлепване на плацентата, амниотична емболия, септицемия, лечение с антиагреганти и антикоагуланти, унаследени дефицити в кръвосъсирването (хемофилия, von Willebrand)
 • Други причини – остра инверзия на матката, постпартални хематоми, разкъсвания на матката и др.
 • Комбинирани причини – понякога след тежко и продължително вагинално раждане причините за кървенето са разкъсвания на мекия родилен канал и хипотония на матката. Необходимо е да се установи, коя причина е водеща за кръвозагубата и тя да бъде премахната приоритетно.

Въпреки известните рискови фактори, в повече от половината случаи не може да се предвиди със задоволителна вероятност появата на патологична кръвозагуба. Целта е бързо да се спрат източниците на кървенето!