Въпреки нарастващите доказателства за терапевтичните ползи от събирането на кръв от пъпната връв на бебето, голяма част (около 80%) от бременните жени нямат знания за стволовите клетки и създаването на кръвна банка. 


Такава информация би трябвало да се предоставя от здравните специалисти, но обикновено бременните жени търсят и намират информационни материали от медиите или интернет. Според резултати от интервю сред акушер-гинеколози в Северна Америка повече от половината от лекарите признават, че нямат достатъчно знания за даряването на кръв от пъпната връв. 


Бременните трябва да знаят, че те могат да складират кръвта на бебето си в частна кръвна банка или в публична такава. Частната кръвна банка означава, че стволовите клетки се пазят само и единствено за членове на семейството и конкретно за бебето. Публичната кръвна банка има за цел донорните клетки да бъдат достъпни за членове на обществото, които имат нужда от кръвна траснплантация.Освен това пъпната кръв не може да помогне за всички кръвни заболявания. Генетичните заболявания например рядко могат да се излекуват чрез кръвна трансплантация, защото същата генетична мутация се намира и в стволовите клетки на пъпната връв. 


Бременните жени трябва да бъдат информирани за възможността с кръвта от пъпната връв да се пренесат инфекциони заболявания. Така или иначе, най-съществената част от представянето на възможността за взимане на кръв от пъпната връв е информацията да е вярна, пълноценна и безпристрастна. 

 

NEWS_MORE_BOX


Събирането на кръв става от пъпната вена преди или след раждането на плацентата. Повечето публични кръвни банки и всички кръвни банки събират кръв, която е взета преди раждането на плацентата. 


Пъпната връв се клампира на две места на около 3 до 5 см от пъпа на на бебето след 30 секунди до 1 минута след израждането. Пъпната връв се отделя от новороденото и след това пъпната вена се пунктира с игла. Събирането на кръв става с помощта на гравитацията, което отнема около 5-10 минути. 


Събирането на кръв след раждането на плацентата само от трениран персонал в отделна стая. Кръвта отново се събира по закона на гравитацията. Така събирането на кръв не пречи да се дадат необходимите грижи на новороденото и майката, но е нужно квалифициран екип. 


За да се събере материал за кръвна банка трябва да се подпише информирано съгласие от бременната преди настъпване на раждането; в идеалния случай през третия триместър.  2394