Коронавирусите са РНК-вируси, принадлежащи към семейство Coronaviridae. Характерно за тях е, че са зоонози, т.е. предават се от животни на хора. Към групата на коронавирусите се отнася и новооткрития коронавирус – COVID-19, който бе изолиран в края на 2019 година в Китай. Коронавирусите могат да причинят от лека настинка до тежък респираторен дистрес синдром. Към групата на коронавирусите се отнасят SARS и MERS-коронавирусите, които причиняват съответно тежък остър респираторен синдром и респираторен синдром от Близкия изток.

 

Инкубационният период на новооткритие коронавирус е от 2 до 12 дни, като симптоматично протича с повишена температура, кашлица, затруднено дишане, отпадналост и миалгия. В по-тежки случаи може да причини пневмония и остър респираторен дистрес синдром, но такива усложнения обикновено не настъпват сред здрави допреди това пациенти. С повишен риск от усложнения са възрастни хора с хронични заболявания на сърдечносъдовата и дихателната система.


 

Какво се случва обаче, ако бременна жена заболее от новия щам коронавирус – COVID19? Бременните жени имат повишен риск от развитие на инфекции (бактериални, вирусни), поради което превантивните мерки в период трябва да бъдат засилени – честа дезинфекция, ограничаване посещаването на места, където има голям поток от хора.

 

Въпреки че информацията за заболели от коронавирус бременни е ограничена, е установен случай на предаване на вируса от бременна на нероденото ѝ дете. Случаят е регистриран от Детската болница в Ухан, Китай, като новороденото е диагностицирано с вируса 30 часа след раждането. Трансмисивното предаване на вируса все още не е потвърдено със сигурност, като съществува по-голяма вероятност от заразяване на новороденото при близък контакт със страдащи от вируса възрастни.

 

Заразяването на бременни с COVID-19 през първия триместър на бременността крие по-големи рискове за ембриона. Причината за това е повишаването на телесната температура, което може да доведе до възникването на дефекти в органогенезата. Както всяка друга вирусна инфекция, боледуването от коронавирус крие риск от спонтанен аборт, преждевременно раждане или раждане на дете с ниско тегло.

 

Засега не е установено преминаване на вируса в кърмата на родилката, поради което не съществуват рискове при кърмене на новороденото. Ако майката е болна, се препоръчва носенето и честата смяна на маска за предпазване разпространението на инфекцията, како и честата дезинфекция на ръце и на помещението, което обитава.

 

Според данни на Световната здравна организация при изследване на 147 бременни жени, от които: 64 от пациентките са с потвърден коронавирус, 82 – суспектни и 1 – асимптоматична, е установено, че само при 8 % от бременните вирусът протича тежко, а при едва 1 % от пациентките състоянието е критично. Терапията при бременни, страдащи от новия щам на коронавирус, е както при останалите пациенти – симптоматична, а при пневмония – антибиотична терапия, съобразена с бременността.