Децата на жените, които редовно са консумирали фъстъци или черупкови плодове през бременността, са с понижен риск от развитие на алергии към ядки според ново проучване.

Изследователите обясняват, че ефектът е най-силно изразен при консумиращите най-много фъстъци или черупкови плодове – пет или повече пъти седмично. В проучването се вземат под внимание и други ежедневни хранителни навици, както и историята на алергии към ядки в семейството. Според изследователите алергиите към ядки и черупкови плодове съвпадат частично.

По-ранни проучвания установяват, че консумацията на ядки през бременността няма никакъв ефект или дори увеличава вероятността от алергии при децата.

Авторите на последното проучване твърдят, че данните от предишните научни изследвания са базирани на по-малко надеждна информация и са в противоречие с последните проучвания в областта, които установяват точно обратната зависимост.

Към момента все още няма официално медицински установено количество за консумация на ядки през бременността или в ранна детска възраст.

NEWS_MORE_BOX

 

 


През 2008 г. въз основа на нарастващия брой доказателства в подкрепа на твърдението, че ранното излагане може да бъде от полза, Американската академия по педиатрия оттегля препоръката си, според която родителите не бива да дават ядки на децата, под 3-годишна възраст. Обяснението е, че няма убедителни доказателства, които да налагат забраната.

През идната 2014 г. предстоят допълнителни проучвания в областта, които могат да помогнат за установяване на официална медицинска препоръка.

Проучването е публикувано в списанието на Американската асоциация на медиците.