Приблизително 5-7% от бременностите се усложняват с травма, която може да бъде в резултат на пътно-транспортни произшествия (40% от травмите), падания (30%), директен удар върху предната коремна стена на бременната (20%) и други (10%).


За съжаление, нерядко се наблюдава физическо насилие над бременната. Други травми, които могат да засегнат майката, са: изгаряния, удавяне, удушаване, охлаждане, прободни рани, огнестрелни рани, отравяния.


Общо взето при травми на майката настъпват редица нарушения у плода като: хипоксия (намалено количество кислород), фетален дистрес, частично или пълно отлепване на плацентата и загиване на плода, инфекции, руптура на околоплодния мехур с прекъсване на бременността (преждевременно раждане), разкъсване на маточната стена, увреждане на бъбреците, черния дроб, слезката и други органи на бременната, животозастрашаващи за майката и плода кръвоизливи.


 

1. Автомобилните катастрофи са най-честата причина за майчина смъртност, несвързана с бременността. ПАреждевременното отлепване на плацентата (абрупцио) в резултат на травмата е най-честата причина за антенатална смъртност на плода. При автомобилни катастрофи за изхода на травмата е от първостепенно значение силата на травмата и на второ място правилно поставения предпазен колан. Смъртността при плода е три пъти по-висока, когато бременната не е поставила предпазния колан. Като цяло в напреднала бременност коланът е неудобен и законът Ви позволява да не го слагате – НО той може да спаси Вас и бебето Ви, при евентуален пътен инцидент. Въздушните възглавници също имат значение за степента на травмата.

Отлепване на плацентата се наблюдава в половината от случаите с тежка травма и в 5% от случаите с лека, тъпа травма. Механизмът на отлепването се дължи най-вероятно на факта, че матката е по-еластична и разтеглива от плацентата, при което става разминаване между тях. По-важният факт, който не бива да забравяме обаче е това, че отлепването на плацентата е животозастрашаващо плода състояние! Макар етиологията на отлепването на плацентата (абрупцио) да е различна при травма и от акушерски причини, клиничната картина е една и съща – ще има маточни контракции и влошаване състоянието на плода, болки в корема и кървене (което може и да липсва).

 

2. Тежките изгаряния по време набременност са редки. Най-чести са ограничените битови изгаряния. Бременността не променя прогнозата за жената, в сравнение с небременни на същата възраст. Обширните изгаряния водят до хиповолемия у майката и смущение на циркулацията на плода. Обикновено при по-тежко изгаряне след няколко дни започват маточни контракции и се ражда силно увреден или мъртъв плод. Прогнозата за бременната и плода е свързана със степента на изгарянето.


3. Общото охлаждане на бременната води до централизиране на кръвообращението - преместване на кръв от периферията към жизненоважни органи като сърце, бял дроб, мозък, което причинява намален кръвоток към плацентата.

 

4. Всички фрактури са свързани с голяма кръвозагуба, трудно възстановяване и висок риск от емболични инциденти.


5. Проникващите наранявания на корема са опасни поради голямата кръвозагуба, възможността от инфектиране и опасността от разкъсване на феталните обвивки. Пенетриращата травма се получава от огнестрелно или хладно оръжие, проектили при експлозия, опит за самоубийство, опит за прекъсване на бременността и др. Този вид травма има лоша прогноза в 40 – 70% от случаите перинатална смъртност и около 5% майчина.

 

Как да се предпазим от травми по време на бременността?

Докато сте бременни е много важно да пазите корема си от директни удари, защото това е опасно за Вас и за Вашето бебе! Сядайте, ставайте и се движете бавно и внимателно! Най-често опасността от падане на корема Ви докато износвате бебето си, се появява в последния триместър.

 

Тогава бременната жена е по-тромава, центърът на тежестта силно се е изместил поради все по-големия корем. Хормоните, отделяни от тялото в третия триместър, силно намаляват устойчивостта на ставните връзки и еластичността им. 


Ударите в корема докато сте бременни могат да са целенасочени или неволни. Ако имате малки деца те могат неволно да ви ударят в корема, внимавайте! Бъдете бдителни за мокри подове или неравности. Винаги сядайте, докато пътувате в градски транспорт. Избягвайте да шофирате. Ако сте жертва на насилие у дома – веднага потърсете помощ и подкрепа! 

 

Независимо дали травмата, която сте претърпели в корема си, докато сте бременна е лека или тежка – веднага се консултирайте с лекаря си!

 

Необходимо е проследяване на състоянието на бременната, на плода, както и на маточната активност. Наблюдението е необходимо най-малко 4 часа след травмата! При съмнителен запис на тоновете, наблюдението може да се удължи и до 24 – 48 часа. Преценява се дали е започнало раждане в резултат на травмата. Поведението в случая се определя от срока на бременността, състоянието на плода и общото състояние на бременната.