При определянето на лекарствената терапия на бременната жена медицинският специалист трябва да преценява адекватно груповата принадлежност на медикамента и съотношението полза/риск.
 

1. Обезболяващи и антипиретици

Аспиринът е един от най-често използваните медикаменти. Той няма доказан тератогенен ефект, но удължава времето на кървене. Поради тази причина употребата му по време на бременността, особено в последния триместър (риск от увеличена кръвозагуба при раждането) е забранена.
 
Продължителната употреба на противовъзпалителни медикаменти оказва влияние върху околоплодната течност – намалява количество й. Индометацинът при продължителна употреба след 32 г.с. може да причини преждевременно затваряне на ductus arteriosus, което води до сериозни увреди на белия дроб на плода.
 
Парацетамолът принадлежи към група А, но трябва да се използва внимателно поради токсичния му ефект върху черния дроб.
 

2. Антикоагуланти

Това са медикаменти, които повлияват процесите на кръвосъсирване. Хепаринът е препарат на избор при бременните, защото молекулата му поради големите си размери не преминава през плацентата. Индиректните коагуланти не се използват при бременни поради тератогенните си ефекти – дефекти на костите, хипоплазия на носа, очни аномалии.
 

3. Антиконвулсанти


Поради тератогенните ефекти на тези медикаменти плазмените им нива трябва да се проследяват системно и да се поддържат, при възможност, в минимална терапевтична концентрация.
 

4. Лекарства, влияещи върху сърдечносъдовата система

За дигоксин и метилдопа няма описани неблагоприятни ефекти върху плода. Именно, поради това метилдопа е предпочитан медикамент при хипертония през бременността.
 
Диуретиците трябва да се използват много предпазливо, тъй като могат да намалят съществено вътресъдовия обем, да нарушат плацентарното кръвоснабдяване и водно-електролитния баланс.
 
Инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ-инхибиторите) са абсолютно противопоказни. Те са причина за ологохидрамнион (намалено количество на околоплодна течност), контрактури на крайниците, нарушено развитие на белия дроб, деформации на лицето.
 
NEWS_MORE_BOX

5. Лекарства за захарен диабет

Целта на лечението захарния диабет през бременността е поддържане на добър контрол върху нивото на кръвната глюкоза. Най-добър в това отношение е човешкият инсулин, който не преминава плацентата. Животинските инсулини преминават плацентата и повлияват кръвнозахарното ниво у плода.
 

6. При грип и настинка

В случай на настинка се препоръчват витамин С и чайове. Джинджифиловият чай има благоприятен ефект и върху гаденето. При ринит и запушен нос бременната може да използва локални средства за отбъбване на носната лигавица, но в по-високи дози медикаментът може да предизвика вазоконстрикция (свиване) на плацентарните съдове с влошаване на феталното кръвоснабдяване. Препоръчителни са промивките на носа с морска вода.
 

7. При запек

При констипация не бива да се използват лекарства, усилващи чревния мотилитет, тъй като същите могат да причинят маточни контракции и да станат причина за аборт или преждевременно раждане. Най-добре е да се използват осмотични лаксативни средства.
 

8. Бременност и хранителни добавки

Храненето има съществено значение за протичането на бременността и периода на кърменето. То трябва да бъде балансирано и да осигурява екзогенен внос на всички необходими витамини и минерали за развитието на плода.
 
Хранителните добавки са препоръчителни за бременни жени с нездравословно хранене или при жени, с дефицит на конкретна съставка в ежедневното меню (витамин, минерал). Разработени са специални за целта препарати, осигуряващи адекватен внос на липсващата съставка.
 
Важно е да се запомни, че ако с хранителна добавка се коригира дефицитът на един витамин или минерал, се рискува увеличаване на други, което да има неблагоприятен върху бременността ефект.