Всеки месец

4. лунарен месец

Всеки лунарен месец по програма „Майчино здравеопазване“ се провеждат няколко вида прегледи и изследвания. Пакетът от дейности по тази програма се поема от здравната каса, което означава, че са безплатни за бременната, когато тя е здравноосигурена.За да се възползва от правото си обаче бъдещата майка следва да избере бременността й да се проследява от общопрактикуващия лекар или специалист акушер-гинеколог, който има сключен договор с НЗОК.

Първите прегледи и изследвания обхващат периода на първото тримесечие. Тогава се установява и регистрира бременността.

Следващото посещение обикновено се предвижда за четвъртия месец. Тогава, както и при всяко следващо планирано посещение се извършва: измерване на артериалното кръвно налягане и антропометрия – измерване на ръст, тегло, размери на корема.

Провежда се отново гинекологичен преглед за определяне на актуалния гинекологичен статус.

 

16 – 20 гестационна седмица

5. лунарен месец

Освен обичайните измервания на артериалното налягане и антрометрия, това е периодът, в който е изключително важно да се направи акушерска ехография.

По принцип това е времето на една от задължителните фетални морфологии, които специалистите препоръчват.

Компетентният специалист посредством ултразвуковия метод (на 2D или 3D) прави подробен оглед на организма на плода, затова дали съответните органи се развиват нормално.
Измерва се неговата сърдечна дейност (ДСТ), което от тук нататък се прави всеки лунарен месец.

През петия месец лекарят отново издава направления за изследване:

 • на кръв: хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, кръвна захар;
 • и урина: седимент, уробилиноген, кетони.


 

6. лунарен месец

 1. Измерване на артериалното налягане;
 2. Антропометрия;
 3. Измерване на сърдечната дейност на плода;
 4. По преценка на лекаря или заради оплаквания отново може да се извърши гинекологичен преглед.
NEWS_MORE_BOX

 

7. лунарен месец

 1. Измерване на артериалното налягане;
 2. Антропометрия;
 3. Измерване на сърдечната дейност на плода;
 4. Възможен е гинекологичен преглед при необходимост и преценка на лекаря.

 

8. лунарен месец

 1. Измерване на артериалното налягане;
 2. Антропометрия;
 3. Измерване на сърдечната дейност на плода;
 4. Изследване на кръв: хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, кръвна захар;
 5. Изследване на урина: седимент, уробилиноген.
 6. По преценка на лекаря или заради оплаквания отново може да се извърши гинекологичен преглед.

 

9. лунарен месец

 • Два пъти месечно, през седмица, се извършват:
 1. Измерване на артериалното налягане;
 2. Антропометрия;
 3. Измерване на сърдечната дейност на плода;

 

 • Веднъж този месец е предвиден гинекологичен преглед с взимане на влагалищен секрет за микробиологично изследване.

 

10. лунарен месец

 • Два пъти месечно, през седмица, се извършват:
 1. Измерване на артериалното налягане;
 2. Антропометрия;
 3. Измерване на сърдечната дейност на плода;

 

 • Провеждат се веднъж в месеца изследвания:
 1. на кръв: хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, кръвна захар
 2. и на урина: седимент, уробилиноген.

 

 • По необходимост може да се назначи гинекологичен преглед.

 

 

* Един лунарен месец е равен на 28 дни.


Скоро очаквайте материал за пакета, който се предвижда при рискова бременност по програма „Майчино здравеопазване“