Пакетът медицински дейности при бременност се регламентира в програма „Майчино здравеопазване“. Видовете и обемът на дейности се залагат според приетия за годината Национален рамков договор. За 2012 г. Пакетът по програма „Майчино здравеопазване“ може да се намери към приложение 13 и 15 на Националния рамков договор 2012 за медицинските дейности.

 

Включената в програмата медицинска помощ се поема от НЗОК, тогава, когато жената е здравноосигурена.

Пакетът дейности в програмата е с някои малки различия според това дали бременността протича нормално или е с риск. Рискова е една бременност, най-общо при следните показатели:


  • при възраст на бременната над 35 години,
  • при възраст под 20 години,
  • при кръвно групова несъвместимост с биологичния баща по АБО или резус фактор, тоест при отрицателен Rh на бъдещата майка и положителен Rh на бащата;
  • при риск от развитие на диабет,
  • с друг риск, произтичащ от външни фактори като: недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, излагане на йонизиращи лъчи, вибрации, прием на медикаменти и др.


Бременната жена има право на избор при кого да следи бременността си, когато тя протича нормално. Това може да бъде общопрактикуващият лекар или специалист по акушерство и гинекология.

Рисковата бременност задължително се следи от акушер-гинеколог.

Независимо от кого се извършва проследяването данните от прегледите и изследванията се въвеждат в Карта за профилактика на бременността, която се включва в медицински софтуер на лекаря, с регистрирането й.

 

Какво включва пакетът по програма „Майчино здравеопазване“ при нормална бременност?


Първо посещение

1. Прегледът включва анамнеза, при която лекарят се ориентира за наличието или не на рискови фактори за бременността. Ето защо той ще задава въпроси за възрастта, придружаващите заболявания, усложненията при предишни бременности. В тази анкета влизат и въпроси, касаещи естеството на работата на бъдещата майка с цел преценка на рисковете от страна на външните фактори. Има професии, които налагат променя на работния режим и по-стриктно наблюдаване на бременността. Такива са включващите продължително стоене, излагане на вибрации или химични вещества, тежка физическа работа, работно място с риск от контакт с инфекциозни причинители и др.
Добре е на лекаря да се отговори и достоверно на запитванията за упражняването на вредни навици, например тютюнопушене, които също оказват влияние на развитието на бременността и не са за подценяване за здравето на бебето.
 

2. При тази първа среща по регистрацията на бременността лекарят изчислява терминът – това е приблизителната дата, около която се очаква раждането. Тя основно се определя въз основа на първата дата на поседната менструация.
 

3. Измерването на артериалното налягане е част от дейностите при проследяването. То ще се извършва при всяко редовно посещение в кабинета.

NEWS_MORE_BOX

 

4. Всеки път медицинското лице (лекарят или медицинската сестра/акушерка) прави антрометрия на бременната, която включва измерване на ръст, тегло и размерите на корема.
 

5. В първото тримесечие са включени още определяне на гинекологичен статус. Ако изборът е бременността да се следи от общопрактикуващия лекар, той издава необходимото направление за специалист.

Акушер-гинекологът извършва гинекологичен преглед, при който освен преценка състоянието на родилните пътища, взима влагалищен секрет за микробиологично изследване и цитонамазка. В този пакет влиза и акушерско ехографско изследване.
 

6. При първото посещение проследяващият бременността лекар следва да издаде и направления за следните изследвания:

  • на кръв за хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, кръвна захар;
  • на урина – седимент, еробилиноген, кетони;
  • за определяне на кръвна група и Rh- фактор;
  • за сифилис, хепатит В и ХИВ (последното при съгласие).

 

Прегледите и изследванията, които се включват по програмата „Майчино здравеопазване“ по-нататък.