Нормалното протичане на бременността може да бъде нарушено поради действието на различни рискови фактори, каквито са някои хронични заболявания като диабет или високо кръвно налягане. Пациентките с хронични заболявания, които са били диагностицирани още преди началото на бременността, както и тези, развиващи такива състояния по време на бременност, трябва да бъдат внимателно проследявани от специалист.

 

Високото кръвно налягане по време на бременност може да се наблюдава под няколко форми. В някои случаи пациентките са с хронична хипертония още преди да забременеят, а в други – хипертонията се развива по време на самата бременност – гестационна хипертония. Други хипертензивни състояния по време на бременност са прееклампсията и еклампсията. При тях са характерни признаците на органна недостатъчност, главно от страна на черния дроб и бъбреците, в съчетание с хипертония.


 

Рискът за протичане на бременността е различен в зависимост от възрастта на майката. Забременяване на по-късен етап, което се определя като бременност на възраст над 35 години, е свързано с повишен риск от нарушно протичане на бременността. Наблюдава се по-висок риск от летален изход за майката, развитие на прееклампсия, нарушен растеж и дистрес на плода. От друга страна, забременяването в ранна възраст – по време на юношеството също крие множество рискове както за плода, така и за майката. Характерен е по-висок риск от развитие на ендометрит, както и кръвоизливи след раждането, умерени форми на прееклампсия и затруднено раждане. Както на по-късна, така и на по-ранна възраст се наблюдава повишен риск от преждевременно раждане, в сравнение с жените, които забременяват в рамките на 20-тата декада от живота.

 

Наблюдава се все по-широко разпространяване на затлъстяването и наднорменото тегло в световен мащаб. При пациентките, които са с наднормено тегло или затлъстяване преди началото на бременността, е необходимо стриктно проследяване от квалифицирани специалисти. Тези две състояния увеличават риска от развитие на гестационен диабет или хипертония по време на бременност. Това, от своя страна, е свързано с повишен риск от преждевременно раждане, спонтанен аборт и раменна дистокия.

 

Установено е, че значителна част от жените имат диагностициран диабет още преди да забременеят. Освен това, при голяма част от бременните се наблюдава и гестационен диабет. За диабет тип 1 се счита, че се дължи на действието на генетични фактори и фактори на околната среда. От друга страна, диабет тип 2 се свързва със затлъстяване, наднормено тегло, заседнал начин на живот, бременност на по-късна възраст, високо кръвно налягане, фамилна обремененост за диабет или анамнеза за синдром на поликистозните яйчници. Неконтролираният диабет по време на бременност е свързан с повишен риск от множество усложнения както за плода, така и за майката. Сред тях ключово значение има повишеният риск както за детето, така и за майката от развитие на диабет тип 2 по-късно през живота. Гестационният диабет увеличава риска от прееклампсия, повишено тегло на плода, родилна травма и неонатална хипогликемия при плода – ниски нива на кръвната захар след раждане.

 

Депресията е друго често срещано заболяване, което е с все по-голямо разпространение в световен мащаб. Перинаталната депресия е тази, която се е развила в периода от зачеването до след раждането. Това състояние увеличава риска от множество усложнения, каквито са прееклампсията, гестационният диабет, преждевременното раждане, ниското тегло на плода при раждане и хипертонията. Бременността е рисков период за развитие на депресия, което може да се дължи на множество фактори. Сред тях ключово значение имат хормоналните промени. Освен това, наличието на депресивни епизоди по време на бременността е индикатор за развитие на депресия впоследствие след раждането.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555485/