Раждането с форцепс е форма на асистирано раждане, което може да подпомогне вагиналното раждане, когато изгонването на плода не напредва. Акушерските щипци се използват за хващане на бебето вътре в родилния канал и подпомагане на извеждането му. Форцепсът е медицински инструмент, който прилича на метална щипка. 

 

Използва се само, когато вагиналното раждане е в последния си етап, но не напредва, и когато здравето на майката или плода е застрашено от продължителното раждане.


 

Въпреки че раждането с форцепс не е обичайно, то е решение при определени условия, което може да помогне при израждането на плода, без да се налага цезарово сечение.

 

Определени ситуации трябва да присъстват по време на раждането, за да се обмисли асистирано раждане чрез форцепс или вакуум екстрактор. Към използването на форцепс или вакуум трябва да се прибягва само за подпомагане на раждането, когато може да се извърши безопасно. В противен случай раждането със секцио е правилният избор.

 

Ето някои съображения за вагинално асистирано раждане:

 • Разкритието трябва да е 10 см;
 • Трябва да се знае предлежанието на бебето (позицията, към която е обърнато) и главата му трябва да е ангажирана (което означава, че главата на бебето е паднала в таза). Главата на бебето трябва да е достатъчно ниско в таза, за да може да се използва форцепс или вакуум;
 • Мембраните трябва да бъдат разкъсани (наличие на спукан околоплоден мехур);
 • Пикочният мехур на бременната майка трябва да е празен;
 • Изисква се съгласие от родилката.

Използването на форцепс или вакуум екстрактор се налага при усложенно вагинално раждане, когато е налице фетално страдание и раждането трябва да настъпи бързо поради риск за живота на майката или плода, както и в случаите при които родилката има здравословни проблеми, заради които напъването е противопоказно. Такива случаи включват проблеми със зрението, сърдечносъдови или бъбречни заболявания.

 

Ако раждането не напредва, напъните продължават твърде дълго или спрат спонтанно, лекарят може да реши да използва форцепс.

 

Противопоказания за използването на форцепс или вакуум екстрактор могат да бъдат:

 • Неправилно предлежание на плода, при което раждането по естествен път е много рисково;
 • Неправилно разположена плацента;
 • Несъответствие между размера на главата на бебето и таза на майката;
 • Аномалии в развитието на плода като хидроцефалия или хемофилия.

Използването на форцепс или вакуумната екстракция са подобни по своите рискове и ползи. Често изборът между тях се свежда до обучението и опита на лекарят, водещ раждането

 

Раждането с форцепс е по-рядко срещаният вариант, но има някои случаи, когато той може да се приложи, а вакуумната екстракция не. Докато вакуумната екстракция изисква плодът да е в главично предлежание и да не се върти, форцепсът може да се използва дори при седалищно предлежание. 

 

Форцепсът може да се използва за подпомагане на завъртането на бебето в по-добра позиция за раждане. Също така има по-висок общ процент на успех от вакуумната екстракция.

 

Рисковете при раждането с форцепс са същите, които могат да настъпят при неасистирано вагинално раждане и включват:

 • Вагинално разкъсване. Разкъсванията са по-чести при форцепс;
 • Разкъсвания на мускула или стената на ректума. Наричани също разкъсвания трета или четвърта степен, те се появяват при около 10% от ражданията с форцепс, в сравнение с 3% от неасистираните раждания;
 • Затруднено уриниране или уринарна инконтиненция след раждане;
 • Пролапс на тазовите органи. Въпреки че това е често срещано явление и след неасистирано раждане, този риск се увеличава с риска от разкъсване на перинеума.

 

Референции:

1. Bonilla EP, Riggs J. Forceps Delivery. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538220/) In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; Jan 2021. Accessed 6/12/2022.
2. NHS. Forceps or vacuum delivery. (https://www.nhs.uk/pregnancy/labour-and-birth/what-happens/forceps-or-vacuum-delivery/) Accessed 6/12/2022.
3. National Institutes of Health; National College of Medicine. Assisted delivery with forceps. (https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000509.htm) Accessed 6/12/2022.
4. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Assisted vaginal birth (ventouse or forceps). (https://www.rcog.org.uk/en/patients/patient-leaflets/assisted-vaginal-birth-ventouse-or-forceps/) Accessed 6/12/2022.