1. Кога бременността е преносена?

Като преносена се означава бременност, която продължава повече от 42 гестационни седмици и завършва с раждане на плод с белези на преносеност. Честотата ѝ е 10 % от всички раждания. Надлюдавани са два вида: физиологична преносеност - ражда се здрав плод без белези на преносване, и хронологична - налице са съответните белези.
 

2. Какво води до преносена бременност?


Етиологията все още не е напълно уточнена. Предполага се, че следните състояния допринасят за забавяне на раждането:

  • генетична предразположеност - при бременни, чиито майки са преносвали, се наблюдава тенденция за поява;
  • при първораждащи след 30-годишна възраст;
  • недостатъчно количество рецептори за окситоцин в матката в края на бременността. Окситоцинът е хормон, синтезиран от хипофизата. Има основно значение за осъществяването на родилния процес чрез стимулирането на маточния контрактилитет;
  • хормонален дисбаланс - заради понижени нива на естрогени, калий и калций;
  • отстрана на плода причини могат да бъдат аненцефалия, хидроцефалия, синдром на Даун, поликостозни бъбреци.

3. Какво се случва с плацентата при преносване?

Налице е по-слабо или по-силно изразена плацентарна недостатъчност. С напредването на бременността и развитието на плода плацентата постепенно претърпява изменения, намаляващи нейната функционалност. В тъканите ѝ се развиват дистрофични и дегенератични процеси, които причиняват хипоксия у плода, т.е. плацентата “узрява” и не снабдява плода с достатъчно кислород. Това може да причини забавяне в развитието му.

NEWS_MORE_BOX

 


4. Каква са симптомите на преносване?

Клинично преносената бременност се изразява с намаление на околоплодната течност. В 42 гестационна седмица околоплодните води намаляват наполовина, достигайки количество 300-400 мл (на термин количеството е 800 - 900 мл). Успоредно с това намалява и Вартониевата пихтия – тъканта, която изгражда пъпната връв.

 

Тези процеси увеличават риска от инциденти, свързани с притискането на последната. Освен количеството на околоплодната течност, намалява и бактерицидността ѝ. Това създава риск за инфекции на плода, една от които е вътреутробната пневмония.

 

Обективно се установява намаление на коремната обиколка (поради намалена околоплодна течност) и увеличаване на височината на маточния фундус. Причината за последното са увеличените рамери на плода. При ултразвуков преглед може да се установят дегенеративните процеси в плацентата – намаляване на дебелината ѝ, кисти, калцификати, участъци на мастно изграждане.
 

5. Как изглежда преносеният плод?

Преносеният плод има по-големи размери. Нерядко теглото му е над 4000 грама. По кожата му липсва лануго и верникс казеоза. Ноктите му са дълги. Кожата му е суха и набръчкана, а понякога и със зелен отенък, дължащ се на попаднал мекониум в околплодната течност. Подкожната мастна тъкан е слабо изразена. Костите на черепа са с повишена плътност и създават проблем при преминаването на главата през родилния канал. Характерно усложнение е аспирацията на мекониум от плода преди или по време на раждането, което има сериозни последствия.
 

6. Какво е поведението?

При срок на бременността 41 г.с. и липса на родилна дейност бременната се хоспитализира и наблюдава внимателно. Необходимо е редовно проследяване на детските сърдечни тонове, за да се диагностицира навреме налично фетално страдание. Често се извършват и ултразвукови прегледи за оценка състоянието на плацентата. Начинът на родоразрешение се определя от акушер-гинеколога.