С всяка изминала година броят на българските семейства, които избират да съхранят клетки и по този начин да „застраховат“ бъдещето си, расте. Съхранението на стволови клетки се асоциира с надежда и застраховка за бъдещето. Защо обаче това е така?

 

Стволовите клетки са важни и ценни, защото са единствени по рода си – те могат да се възпроизвеждат и да формират всеки друг вид клетки и тъкани. Това ги прави ефективна терапия и лечение на стотици заболявания, сред които различни видове левкемии, анемии, тумори и други. Което пък от своя страна е и причината те да бъдат главен фокус на съвременната медицина в последните две десетилетия, като изгледите са, че същото ще продължава и занапред – списъкът с диагнози продължава да расте и се вярва, че тези клетки са ключът към намирането на лечение на нелечими до момента заболявания.


 

При болестите, за които към момента няма лек – например такива на дегенеративната нервна система (ALS, церебрална парализа), органна недостатъчност и автоимунни заболявания, клетките на съответните органи се разрушават и не съществува лекарство или технология, която да смени или поправи разрушените клетки.

 

Това е и причината фокусът да е поставен върху клетъчните терапии, целящ изграждането на нови клетки. Науката продължава да се развива и в тази посока действително има голям брой лечения или започнали клинични проучвания и терапии в експериментална фаза. Важно е да се знае обаче, че стволовите клетки не са панацея и магически лек, който ще изцери всяка съществуваща болест, а по-скоро една реална възможност за бъдещето.


Каква е процедурата по извличане и съхранение?

По принцип тялото ни разполага с „резерв“ от стволови клетки. Тези клетки поправят минималните повреди, които се образуват в тялото ни. Заболяванията обаче достигат и до този резерв. Това е и една от причините да се избира предварителното съхранение на стволови клетки.

 

Други причини да се избира предварителното съхранение на стволови клетки са свързвани с това, че по този начин съхраняваме единствено клетки, които не са засегнати от болестите и генетичните изменения, които се натрупват през жизнения цикъл, както и че в кръвта и тъканта от пъпна връв броят на стволови клетки е много по-голям, отколкото този, които се намира в костния мозък.

 

Най-разпространената процедура по извличане на стволови клетки е по време на раждането. Тя е безболезнена, напълно безопасна и се извършва от медицински специалист, който присъства на раждането на бебето и  взима материала непосредствено след него.

 

След извличането клетките се обработват и съхраняват при специални условия, които запазват ствойствата им за дълъг период от време. Най-често този период е 20-годишен. Счита се, че когато детето навърши пълнолетие, съхранените стволови клетки му принадлежат и той/тя трябва да прецени лично какво да прави с тях.

 

Разбира се, договорът за съхранението им може да бъде продължен, като цената, която се заплаща за следващия период, е значително по-ниска от първоначалната. По всяко едно време от целия период на съхранение родителите (или детето) имат право да поискат тест за виталност – той проверява годността на стволовите клетки и е безплатен за собствениците на пробата.

 

Един от най-големите плюсове, които стволовите клетки предлагат, е, че могат да се ползват и от членове на цялото семейство. При налична ДНК съвместимост (най-често кръвта от пъпна връв е съвместима от 25% до 100% с други членове на семейството) стволовите клетки могат да бъдат използвани и за брат,  сестра, майка, баща и т. н.

 

Къде да съхраня?

Услугата, която предлагат тъканните банки за съхранение на стволови клетки, е добре позната по света и придобива все по-голяма популярност. Според данни на Изпълнителната агенция по трансплантация от нея вече са се възползвали десетки хиляди български семейства.

 

Съхранението на стволови клетки не се изчерпва само с извършването на процедурата по извличането им. То е дълъг процес, който продължава най-малко 20 години, през които клетките трябва да бъдат съхранявани по утвърдени стандарти и годни да бъдат използвани при нужда.

 

Тъканните банки, които извършват дейност в България, са 11. Част от тях са български, други са собственост на чужди компании, но почти всички са частни. Повечето от тях предлагат доста сходни условия, поне на пръв поглед, затова и изискванията на пациентите все повече се покачват.

 

От тъканната банка „Селена Целс“ споделят следните важни фактори за извършването на информативен избор. Препоръката към пациентите е да се доверяват на компании с добра репутация и сред родителите, и сред медицинските специалисти; да изискват свидетелство за опит, ескпертиза, както и за апаратурата, с която разполага банката и която е от съществено значение за правилното извършване на процедурата по обработка и съхранение.

Друг важен фактор е времето, което отнема извършването на цялата процедура. Стволовите клетки трябва да бъдат обработвани и съхранявани в определни условия и по утвърдени протоколи. С всеки изминал час броят на жизнените клетки намалява. Съкращаването на процедурата елиминира множество рискове и логично води до по-голям брой съхранени живи клетки.

 

В тъканна банка „Селена Целс“ се извършва цялата процедура по извличане, обработка и съхранение на стволовите клетки в рамките на 6 часа, което позволява да съхранят до 99% живи клетки. Това, заедно с по-близката връзка, която имат възможност да формират със своите пациенти, до голяма степен се дължи на факта, че са базирани изцяло в България.

 

От „Селена Целс“ споделят, че са радостни, че броят на семействата, избрали да се доверят на българска компания, става все по-голям. Според тях една от причините е, че условията им са по-адаптирани към българския пазар, но важен фактор е и доверието, по-близката и реална връзка, която формират с пациентите и по-лесната възможност за тях да се свързват с тъканната банка и да се уверят от първо лице за нейната дейност.