След първата траснплантация на кръв през 1988 събирането на кръв от пъпната връв на бебето се установява като алтернативен източник на хемопоетични свтолови клетки при реконстриукция (възстанояваване) на костния мозък. 


Кръвта от пъпната връв на бебето има своите положителни качества пред кръвта, взета от периферна вена. Има минимален риск за донора, по-свободни критерии за тъканна съвместимост и съществува по-малък шанс за болестта, наречена "графт срещу гостоприемника" - graft versus host disease. 


Органиченията на използването на кръв от пъпна връв са свързани с малкото количество на клеките, които се извличат, а също и на ниското качество на единиците клетки, които могат да съдадат колония. Различни злокачетвени заболявания на кръвта като левкемия, лимфом, апластична анемия и някои вродени метаболитни заболявания трябва да преминат през тежки терапевтични схеми като дозово-интензифицирано лечение с лъчева енергия - радиотерапия. Лъчелечението унищожава стволовите клетки в костния мозък и не остават келтки, които да произвеждат кръвните елементи. 

 

NEWS_MORE_BOX


Трансплантацията на кръв, съдържащата стволови клетки, регенерират кръвната и имунната система. Тъй като в пъпната връв на бебето се намират много стволови клетки, ако те се вземат, могат да се използват след това при правилното им складиране в годините. 


Количеството на стволовите клетки обаче, което се извлича, се съдържа в около 100-200 мл. Това означава, че клетките, които след това могат образуват колонии в костния мозък, са достатъчни обикновено само да поддържат кръвната система на пациенти в педиатричната популация. 


Освен, че стволовите клетки от пъпната връв на бебето могат да се използват при плода след години, когато вече е дете или тийнейджър, но също така могат да се траснплантират и на други онкопациенти, нуждаещи се от кръвна трансплантация. 


Това поставя под върпос друга отрицателна черта на кръвната банка от стволови клетки, а именно цената. Възможно е международните такси за придобиване на клетки от една пъпна връв да достигне до 25-40 хиляди щатски долара.