Рискът от затлъстяване при децата зависи от храните, които се консумират от майката през бременността, се пише в сп. Diabetes.

Цитираното изследване е на Университета на Саутхемптън, Великобритания като мащабът му се простира извън границите на страната и включва случаи от Нова Зеландия и Сингапур. Изследователите установяват наличието на процес, при който се наблюдава епигенетично изменение на функциите на ДНК-то на плода в зависимост от хранителния режим на бъдещата майка. Рискът от затлъстяване може да се установи по наличието на „епигенетични маркери“ при изследване на кръв от пъпната връв.

За изненада и на самите изследователи с маркетирите успяват да предвидят 25% от случаите на наднормено тегло при 300 от децата, включени в проучването им.

За това, че хранителният режим през бременността „залага“ структурата на тялото на бъдещето дете в резултат на промени в гените, контролиращи метаболитните процеси, досега се съобщаваше при научни наблюдения върху животни. Изследването на британските учени е първото, което доказва, че тази зависимост съществува и при хората.

„Вече категорично може да се твърди, че не само гените и стилът на живот са рискови фактори за затлъстяване, а и храненето на майката през бременността.“, казва професорът по епидемиология и развитие на човека Кайт Гадфри.

Това означава, че качеството на живот на сурогата майка също влияе на здравето и физиката на бъдещето детето.

Епигенетичните промени влияят на начина, по който ДНК-инструкциите се интерпретират при създаването на клетки, белтъци и други основни компоненти в организма.

Учените установяват, например, че се изменя процесът на метилиране на ДНК. В изследването си те засичат особеностите на метилирането на 68 локации, CpGs 5′, на 5 гена.

Откриват, че епигенетичните маркери обясняват най-малкото 25% от случаите на наднормено тегло, като се откриват два конкретни гена, чието метилиране води до нежеланото натрупване на тлъстини. Метилирането на единия от тях, гена RXRA, е свързано с по-ниския прием на въглехидрати от бъдещата майка.

Според британски експерти изследванията дават сериозно основание да се изгради стратегия за превенция на здравето на новите поколения и успешна профилактика на заболявания като диабет и болести на сърцето, като се започнат целенасочени грижи от първите дни на съществуване на организма, още от бременността. Това може да се постигне чрез придобиване на познания за хранителните вещества, ползата и вредите, които нанасят на организма въобще, и в случая на бъдещето дете, и спазване на правилен режим на хранене и стремеж към по-добро качество на живот от жените в детеродна възраст.