Релаксинът, хормон, който се наблюдава в по-високи нива по време на бременност притежава ваздолитаращо действие. При сърдечна недостатъчност този ефект се оказва особено полезен и намаляващ смъртността.

 

Релаксинът е изолиран от лекари в щата Калифорния. По предварителни данни от неговото изследване, се счита, че ранното му приложение при остра сърдечна недостатъчност, на фона на стандартната терапия, води до по-бързо и продължително подорбение.Ако и следващите етапи на проучването му докажат безопасността и ефикасността на препарата, той би бил надеждно средство в борбата с острите сърдечни инциденти. При бременността релаксинът води до релаксация на мускулите на шийката на матката и удължаването в подготовка за раждането. Смята се обаче, че е и естествен вазодилататор.


 

При клиничното му изпитване сред 234 души се наблюдава чувствително намаляване на симптомите на сърдечна недостатъчност. Така например задухът се редуцира сред 40% от пациентите, на фона на 20%, които са взимали плацебо. Добри резултати са регистрирани по отношение на смъртността.