Жените, които развиват хипертония по време на бременността, са по-склонни към исхемична болест на сърцето на по-ранна възраст.

До тези наблюдения стигнаха специалисти от Католическия Университет Понтифика в Сантяго, въз основа на данните от общо 217 жени на средна възраст 61 години. Всички те са провели изследвания за състоянието на коронарните съдове приблизително 30 години след последната им бременност. Близо една трета от тях са имали повишено кръвно налягане поне през една от бременностите. Заключенията на специалистите са, че жените с този рисков фактор, развиват клинично значимо стеснение на съдовете на сърцето средно 3 години по-рано от останалите. При проследяването им през следващите 10 години отново при тези жени се открива по-често съдов инцидент.

Бременността е период от живот на жената, които ясно демонстрира бъдещия сърдечносъдов риск за жената. Съвсем целенасочено сред бъдещите майки трябва да се търси повишено налягане сред тях и особено сред тези с фамилна анамнеза за кардиологични заболявания.