Хипертензивните състояния по време на бременност заемат около 6-7 % от всички усложнения и са присъщи предимно на втората половина на бременността - след 20-та гестационна седмица.

 

Много често пациентките имат фамилна предразположеност и тъй като бременността се явява стресов фактор за тях, могат да проявят симптоми на хипертония именно за първи път през този период. Освен генетичната предразположеност за проява на заболяването, от значение са начинът на живот, затлъстяването, тютюнопушенето, намалената физическа активност и други.


 

Рискът се повишава при многоплодна и гроздовидна бременност (mola hydatidosa). Няма възрастова долна граница за начало на хипертонията и, за съжаление, в последните години заболяването се регистрира сред сравнително млади момичета и жени независимо дали са бременни или не.

 

Хипертонията по време на бременност е преходна в повечето случаи. Появява се най-често като усложнение във втората половина на бременността и кръвното се нормализира непосредствено след раждането, или до няколко седмици след това. Това е транзиторна хипертония. Тя протича без протеинурия ( наличие на белтък, основно албумин в урината) и без патологични отоци. Раждането на плода при този тип хипертония има оздравителен ефект.

 

Вторият вид хипертония по време на бременност е прееклампсията, която може да бъде умерено изразена и тежко изразена. Разликата в стадиирането зависи от стойността на кръвното налягане, тежестта на протеинурията и ретардацията (изоставането) на плода първоначално на тегло, а след това и на ръст. Третият вид хипертония по време на бременност е еклампсията. Тя протича с високи стойноти на кръвното налягане и гърчова симптоматика. 

 

Ако стойностите на кръвното налягане се задържат трайно над 140/90 mm Hg независимо дали има, или не протеурия и отоци по горни и долни крайници, на пациентката трябва да се предложи хоспитализация с цел проследяване на стойностите на кръвното налягане, да се започне антихипертензивна терапия първоначално с един медикамент в ниски дози, след което да се увеличат дозите, или да се добави второ лекарствено вещество, ако няма тенденция към подобряване на състоянието. Високите стойности на кръвното налягане, водят до намаляване на кръвотока към плацентата, а оттам се намалява кръвотока към плода и започва фетално страдание. Може също така да са причина за интраутеринна (вътрематочна) смърт на плода.

 

Хипертонията и прееклампсията по време на бременност, ако не бъдат разпознати навреме могат да доведат до тежки и сериозни усложнения в здравето както на плода, така и на майката. Поради тази причина при проследяване на бременната в женската консултация винаги трябва да се мерят стойностите на кръвното налягане. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Прееклампсията е състояние свързано с хипертония, протеинурия и отоци. Отоците се появяват не само по подбедриците, които съпътстват почти всяка бременност, но и по горни крайници, лицето, по клепачите. Задръжката на течности, наличието на белтък в урината на бременната, както и качването на 500 и повече грама седмично, трябва да насочи вниманието на лекаря към евентуално скрита, или неразпозната прееклампсия. 

 

Клинични симптоми на тежка прееклампсия:

 

  •    Систолно кръвно налягане повече от 160 mm Hg и диастолно повече от 110 mm Hg регистрирани двукратно през интервал поне от 6 часа;
  •    Протеинурия - повече от 5 грама белтък, отделен с урината. Основно това е белтъкът албумин. При нормални условия и при неувредени гломерули на бъбреците, те не пропускат молекулите на белтъка да преминат през тях и да се отделят с урината;
  •    Олигурия - намалено количество на отделената урина за 24 часа. За олигурия става дума, когато това количество е под 500 мл за 24 часа;
  •    Мозъчна симптоматика и зрителни смущения;
  •    Болки в епигастриума;
  •    Оток на белия дроб или цианоза. 

 

Очаквайте продължението