По време на твоята визита при акушер-гинеколога, докато си бременна, може да чуеш думи като хабитус, ситус, презентацио и позицио. Те представляват нищо повече от описание на пространственото разположение на плода в матката.
 
Хабитусът (habitus) отразява взаимното разположение на частите на тялото на плода. Типичният хабитус на плода е следният: главата е наклонена напред към гърдите, ръцете са свити в лактите и кръстосани пред гърдите, краката са свити в тазобедрените стави и колената са свити пред тялото.
 
Така плодът придобива овоидна форма, която е оптимална по отношение на формата на околоплодната кухина. Заемането на определен хабитус не изключва извършването на движения на крайници, тяло и глава на плода.
 
Ситусът (situs) представлява взаимоотношението между надлъжната ос на тялото на плода и надлъжната ос на матката (или на надлъжната ос на тялото на майката). Когато надлъжната ос на тялото на плода съвпада с надлъжната ос на матката е налице надлъжно положение на плода – situs longitudinalis. Това е най-често срещаното положение на плода в около 99,5% от случаите.
 
Когато надлъжната ос на тялото на плода е перпендикулярна или коса спрямо надлъжната ос на матката се говори съответно за напречно положение (situs transversus) или косо положение (situs obliquus). Тези неправилни положения са доста редки.
 
При наличие на надлъжно положение на плода трябва да се определи и позицията. Позиция означава ориентацията на гърба на плода. Гърбът на плода е обърнат обикновено към лявата или дясната страна на майката.
 
Когато гърбът на плода е обърнат към лявата страна на майката се говори за първа или лява позиция, а когато е обърнат към дясната й страна – за втора или дясна позиция. Тъй като гърбът на плода е насочен не точно встрани, а е отклонен напред или назад, всяка позиция има преден и заден вид, респективно.
 
NEWS_MORE_BOX
 

При напречните и коси положения позицията се определя от разположението на главата на плода. Когато главата се намира към лявата страна на майката, позицията е първа, а когато е към дясната страна – втора.
 
Предленажието или presentatio се определя според това с каква част плодът се поставя във входа на таза. Тази част се означава като предлежаща. При надлъжните положения на плода може да се предлежи глава – главично предлежание или седалищната област – седалищно предлежание.
 
При седалищното предлежание има разновидности в зависимост от положението на крачетата на плода. Те са следните:
 
1. Чисто седалищно предлежание – крачетата са свити в тазобедрените стави и разгънати в коленните стави, изпънати пред коремчето;
2. Седалищно-краково предлежание – при него заедно със седалището предлежи едното или двете крачета;
3. Краково предлежание – при него предлежи едното или двете крачета без седалището;
4. Колянно предлежание – предлежи едното или двете колена.
 
При напречните предлежания предлежи лявата или дясната страна на плода. В хода на раждането съответното рамо се втиква във входа на малкия таз и става предлежаща част. 
 
Главичните предлежания се срещат в 96% от бременностите към момента на раждането, а честотата на седалищното предлежание е около 3,5%.