Кардиотокографията представлява графично изобразяване на сърдечната честота на плода и маточните контракции във времето. Използват се електронно устройство, което със своите електроди се поставя по коремната стена на бременната, за да се оцени състоянието на плода. 


Прогностичната стойност на приложението на кардиотокографията изцяло зависи от клиничната ситуация. Обикновено при неусложнена бременност и приемлив резутат от изследването извършването му веднъж седмично би било достатъчно. (За повече информация относно кардиотокографията, кликни тук)


В някои случаи, обаче, тази честота не е достатъчна. Такива са състоянията като например бременност след 41-ва гестационна седмица, прееклапмсия, рестрикция в развитието на плода, диабет на бременната или други заболявания на майката. Тогава кардиотокографията или non-stress тестът се препоръчва да се провежда  два-три пъти седмично. При съмнителен или заплашващ резултат, кардиотокографията се провежда още веднъж. След доказване на нереактивен плод се пристъпва към биофизикален профил. Следвай статиите за повече информация върху това изследване и неговото приложение. 

 

NEWS_MORE_BOX

Освен по време на бременността, кардиотокографията намира приложение и при акта на раждането. Тогава изследването подпомага оценката на процеса на раждане като долавя честота, продължителността и интезитета на маточните контракции, а също и някои състояния, които се проявяват при раждането.


Понякога съдовата мрежа на плацентата може намали кръвния си поток заради повишеното вътрематочно налягане по време на контракциите. Друг риск при контракциите е притискането на пъпната връв. И двете състояния могат да бъдат уловени от кардиотокографията. 


Индикациите за прилагането на кардиотокографията по време на раждането са: промени във феталната сърдечна честота при аускултация, високориско раждане, индуцирано/стимулирано раждане, аускултация не може да се приложи поради определена причина. 


Таблица с рисковите фактори, които са индикации за провеждането на кардиотокография: 

 

Антенатални фактори от страна на майката Хипертония/прееклампсия, диабет, кървене по време на бременност, други
Антенатални фактори от страна на плода Рестрикция на феталното развитие, олигохидрамнион, многоплодна бременност, сенситизация към Rh-фактора
Фактори от страна на майката по време на раждането Кървене по време на раждането, вътрематочни инфекции
Фактори, свързани с акта на раждането предишно цезарово сечение, индуцирано раждане, стимулирано раждане, дистокия
Фактори от страна на майката по време на раждането амниотична течност, оцветена от мекониум, доказани промени във феталната сърдечна дейност при аускултация, бременност след 41-вата гестационна седмица