Кардиотокографията се дефинира като графичен запис на сърдечната дейност на плода и маточните контракции, като се използва електронно устройство с електроди. Мониторирането на сърдечната честота на плода е метод, който може да постави точна диагноза, когато съществува съмнение за фетална хипоксия (нодостатъчност на кислород) или ацидоза (подкиселяване на феталния организъм) особено при рискова бременност. (За повече информация относно този вид изследването, прочети "Кардиотокография")


Кардиотокографията по време на бременност се осъществява като част от т. нар. non-stress (NST) тест. Целта е да определи дали увеличаването на сърдечната честота (фетални акцелерации) се регистрират с наличието на фетални движения. Плодът, който реагира на своите активни движения чрез покачване на сърдечния удар, се нарича реактивен. 


По време на изследването е желателно бременната да е с нормална кръвна захар (нормогликемична), тъй като хипогликемията може да повлияе върху реактивността на плода - редуцира я. Препоръчително е жената да полегне по гръб и да се облегне на лява си страна, за да се предотврати притискането на долната празна вена, която е разположена вдясно от гръбначния стълб. 


 

NEWS_MORE_BOX


Времето за изпълнение на non-stress теста е около 10 минути. Тестът се прекратява при наличие на 2 или повече акцелерации с амплитуда повече от 15 удара на минута и времетраене повече от 15 минути. Изследването подължава още 10 минути, ако не се регистрират акцелерации или при наличието само на една такава. 


Плодът може да се стимулира външно чрез механично ръчно раздвиждане на майчината абдоминална стена или чрез специално акустично устройство. Тестът продължава 20 минути, ако движения на плода и акцелерации все още липсват, дори след стимулацията. На 40-тата минута изследването се преустановява със заключението за нереактивен плод, ако не са регистрирани никакви акцелерации. 


Ако и вторият тест, направен след 1-2 часа, е със същото заключение, тогава се възприема диагнозата за хрoнична фетална хипоския (най-вероятно в резултат от приема на невролептици или други медикаменти, инхибиращи централната нервна система). Особено тревожно е, когато изследването е придружено с липса на вариабилност. 


Нормалната характеристика на non-stress test (NST) е да има поне 2 акцелерации с амплитуда над 15 удара в минута и времетраене повече от 15 секунди, нормална сърдечна честота и задоволителна вариабилност (повече от 5 удара/ минута). Реактивен плод при бременност с нисък риск или неусложнена бременност индикира състоянието на плода не само по време на прожедането на изследването, но и поддържането му за следващите 7 дни. 


Според характеристиките на кардиотокографския резултат се определят три кардиотокографски признака: допустими, предупредителни и заплашващи.

 
 

Признак Сърдечна честота (удара в минута) Вариабилност (удара в минута) Децелерации Акцелерации
Допустим 110-160 повече от 5  Не Налични
Предупредителен 100-109 или 161-180 по-малко от 5, която продължава 40-90 мин. ранни децелерации, вариабилни децелерации, единични децелерации, продължаващи повече от 3 мин. Неважни в случай, че другите кардиотокографски характериситки не са налипични
Заплашващ под 100 или над 180 по-малко от 5, което продължава повече от 90 мин. атипични децелерации, късни децелерации, единични децелерации, прдължаващи повече от 3 мин. Неважни в случай, че другите кардиотокографски характериситки не са налипични


Въз основа на кардиотокографските признаци кардиотокографията се класифицира като нормална, съмнителна и патологична. 

 

Кардиотокография Описание
Нормална Кардиотокографски признаци, отнасящи се към другата на допуситмите
Съмнителна Кардиотокографски признаци, отнасящи се към другата на допуситмите, и един предупредителен признак.
Патологична 2 или повече кардиотокографски признака, отнасящи се към групата на предупредителените, и поне 1 заплашващ признак.