Гестационната трофобластна болест (гестационна трофобластна неоплазма) представлява широк спектър от тумори като например парциалната и пълна моларна бременност, инвазивната мола, хориокарцином, плацентарен трофобластен тумор и епителоиден трофобластен тумор. 


Гестационната трофобластта неоплазма е едно от редките злокачествени заболявания, която може да се излекува дори и при наличието на далечни метастази. Преди въвеждането на химиотерапията през 1956 г. голяма част от пациентите със заболяването, локализирано в матката, са били подложени на хистеректомия (отстраняване на матката), а метастатичната болест е била винаги фатанална. 


Сега вече повечето жени могат да бъда успешно лекувани, а техните репродуктивни функции – запазени. Почти всички трофобластни неоплазми произлизат от цитотрофобласта и синцитиалните клетки на вилозния трофобласт на плацентата и, също така, продуцират екстензивно количество човешки хорионгонадотропин (чХГ).Определяне на нивото на този хормон служи като туморен маркер, белег за отговор към лечението и фактор за реактивация на болестта при проследяването. 


Моларната бременност е едно от споменатите заболявания. То може да се раздели на парциална (непълна) и пълна в зависимост от мофологията, клетъчните характестики и кариотипа на клетките. 


Пълна моларна бременност

При нея не се идентифицират ембрионални или фетални структури, а хорионните въси се характеризират с оток и дифузна трофобластна хиперплазия. Хромозомният анализ показва, че кариотипът на трофобластите е нормален (46, XX), а хромозомите са изцяло от бащински произход. 


Това най-вероятно означава, че пълната мола произлиза или от яйцеклетка без ядро или от яйцеклетка с инактивирано такова, оплодена от сперматозоид, който удвоява собствените си хромозоми. 


Непълна моларна бременност

При непълната мола вилите на плацентата представят само локален оток и фокална трофобластна хиперплазия, а, също така, могат да се идентифицират ембионални и фетални тъкани. 


Непълната мола има триплоиден кариотип (69 хромозоми) вместо нормалния диплоиден кариотип (46 хромозоми). Ако се идентифицира фетус, то той е тежко увреден с физическа ретардация и множество вродени малформации

 

NEWS_MORE_BOX


Един от основните симптоми на моларната бременност е кървенето по време на бременност. Моларните тъкани се отделят от нормалните структури на плацентата и разкъсват майчините кръвоносни съдове, което е причината за кървенето. Загубата на кръв води до развитие на анемично състояние (хемоглобин под 100 г/л). 


Друг класически симптом е ексцесивното уголемяване на матката, което е диспропорционално за гестационната седмица. Причината е бързото разрастване на трофобластните клетки и събирането на кръв в маточната кухина. 


Свръхпродукцията на човешкия хорионгонадотропин се свързва с определени белези. Една трета от бременните с гестационна трофобластна неоплазма развиват прееклампсия – високо кръвно налягане. Особено суспектна е гестационната хипертония, развита преди 20-та гестационна седмица. 


Хиперемезисът е друг симптом на повишеното ниво на чХГ. Повръщането не е провокирано от прием на храна и се среща през целия ден, а не само сутринта както в при безобидното сутрешно гадене. 


Рядък признак за моларна бременност е развитието на хипертиреоидизъм по време на бременност. Симптомите са чувство за горещина, учестен сърдечен удар, топла кожа и непровокирано треперене на ръцете. 


Човешкият хорионгонадорторин стимулира образуването на тека-лутеинови кисти в яйчниците, които достига повече от 6 см трансверзални размери. 


Пациенти с непълна моларна бременност обикновено не развиват тези клинични симптоми. При тях инкомплетният аборт или пропуснат „missedаборт са единствените признаци за трофобластна болест и само хистологичната верификация потвърждава диагнозата.