Според много специалисти многоплодната бременност е с по-висок риск от едноплодната бременност. Това не означава, че всяка жена, която износва повече от един плод, ще има проблеми. В случай на многоплодна бременност изискванията към женския организъм са по-високи, сърдечносъдовата система, белите дробове, чернияj дроб и бъбреците функционират с голямо натоварване.

 

Най-честото усложнение при многоплодна бременност е преждевременното раждане. Това е раждане, което настъпва преди 37-ма гестационна седмица. Това може да доведе до раждане на дете с ниско тегло, а също така и до затруднения при хранене и дишане. За съжаление няма медицински интервенции за предотвратяване на преждевременно раждане при многоплодна бременност.


 

При износване на едноплодна бременност, жените обикновено раждат до 40-та гестационна седмицаа. Жените, носещи близнаци, раждат средно около 36-та г.с. За износването на всеки следващ плод може да се отчете още един месец недоносеност, като повечето жени, носещи тризнаци, раждат около 32-ра седмица.

 

Вътрематочното ограничаване на растежа е състояние, при което се оценява очакваното тегло на плода за определена гестационна възраст (според стандартизираните диаграми за едноплодна бременност, а не многоплодна). Това състояние се открива с ултразвук.

 

В повечето случаи ограниченият растеж протича леко и не води до никакви усложнения. В някои случаи състоянието е по-сериозно и води до преждевременно раждане с усложнения при новородените. Колкото по-ранна е гестационната възраст при раждане, толкова по-висока е степента на усложнения.

 

Ако бременността е усложнена от ограничаване на растежа на едно от бебета, се препоръчва по-честото проследяване на бременността с антенатални тестове.

 

Антенаталните тестове се отнасят до изследвания, които се извършват преди раждането, за да се оцени състоянието на бебетата в края на третия триместър на бременността. Тя включва ултразвук и външно наблюдение на сърдечната честота на плода.

 

Монохорионните диамниотични близнаци споделят една плацента. Те също така споделят връзките на кръвоносните съдове по протежение на плацентата. Когато тези връзки са небалансирани, единият близнак е възможно да нараства повече от другия. Това се нарича трансфузионен синдром от близнак към близнак, който се среща при около 9-15% от близнаците.

 

Състоянието се диагностицира с помощта на ултразвук, който измерва обема на околоплодната течност на близнаците. Ако единият близнак има много малко околоплодна течност (олигохидрамнион), а другият близнак има допълнителна амниотична течност (полихдрамнион), диагнозата се потвърждава. Близнакът с малко околоплодна течност (а понякога и по-малък размер) се нарича донорски близнак. Близнакът с допълнителна амниотична течност се нарича близнак реципиент.

 

Донорският близнак има по-малък обем кръв и по този начин произвежда по-малко урина от обикновено. Това причинява ниско ниво на околоплодната течност и малък пикочен мехур.

 

Поради увеличения приток на кръв, близнакът реципиент произвежда повече урина от обикновено. Това причинява прекомерно натрупване на околоплодна течност. Това може също да доведе до натрупване на допълнителна течност около сърцето, което от своя страна да доведе до форма на сърдечна недостатъчност или натрупване на течности в други части на тялото (например корема или белите дробове), наречени хидропс.

 

Минимално инвазивна хирургична процедура, наречена фетоскопска лазерна фотокоагулация, се счита за най-доброто налично лечение на заболяването преди 26 седмици. Тази процедура нарушава съдовите връзки между близнаците. Предлага се само в специализирани центрове за лечение на плода.

 

Амниоредукцията отстранява излишната амниотична течност от близнака реципиент. Тази процедура може да помогне за облекчаване на дискомфорта на майката, причинен от допълнителната течност. Амниоредукцията може да се направи в случаи, когато пациентът не е кандидат за фетоскопска лазерна фотокоагулация.

 

Библиография:

Multiple Birth: Twins, Triplets, Complications & Symptoms (clevelandclinic.org)

Complications of a Multiple Pregnancy – Brigham and Women’s Hospital (brighamandwomens.org)