Най-широко използваният метод за обезболяване на нормално раждане е епидуралната аналгезия. Епидуралната и спиналната аналгезия са два вида локална аналгезия.

 

При епидурална аналгезия в епидуралното пространство на ниво трети - четвърти лумбален прешлен се поставя катетър, чрез който се вливат локални анестетици в подходяща концентрация. Спиналните инжекции обикновено се поставят еднократно в интратекалното пространство. 


 

Предлага се и комбинация от епидурална и спинална аналгезия. Тази техника съчетава бързото облекчаване на болката от гръбначния регионален блок с постоянните и последователни ефекти от епидуралния блок. Тя позволява достатъчна двигателна функция. Усложненията при обезболяване с локална аналгезия са рядкост, но могат да включват постдурално пункционно главоболие. Редките сериозни усложнения включват неврологично увреждане, епидурален хематом или дълбока епидурална инфекция.

 

Локалната аналгезия увеличава риска от инструментално асистирано вагинално раждане и родилките трябва да са наясно с противопоказанията и рисковете от усложнения. 

 

Аналгезията се отнася до облекчаване на болката без загуба на съзнание. Модалностите на аналгезията по време на раждане включват регионална аналгезия, системна опиоидна аналгезия, пудендални блокове, потапяне във вода по време на първия етап на раждането.

 

Регионалната аналгезия води до обратима загуба на болка под засегнатата област, като блокира аферентното провеждане на инервациите с локален анестетик. Епидуралната и спиналната аналгезия са два вида регионална аналгезия, използвани за намаляване на родилната болка. 

 

Епидуралното пространство е сравнително голямо и изисква повече анестетичен обем от спиналната инжекция.

 

Началото на действието на гръбначната аналгезия е почти мигновено и една доза лекарство може да осигури облекчаване на болката в продължение на няколко часа. Обратно, епидуралната аналгезия изисква най-малко 15 минути, докато възприятието на пациента за болка се намали. Гръбначните инжекции трябва да бъдат поставени под нивото на Л1-Л2, в противен случай гръбначният мозък може да бъде наранен.

 

Също така, традиционно методите на обезболяване са по-склонни да засегнат моторните, както и сензорните влакна, което може да ограничи участието на жената във втория етап на раждането.

 

Регионалната аналгезия при раждащи увеличава риска от вакуумно или форцепс асистирано вагинално раждане. Някои лекари се опитват да намалят този риск чрез преустановяване на епидуралната аналгезия в края на втория етап на раждането.

 

Комбинираната спинално-епидурална аналгезия обикновено се състои от опиоиди с ниски дози (например фентанил) в комбинация с по-ниска от обичайната доза локален анестетик. Опиоидите засягат рецепторите за болка, без да засягат значително моторните неврони. Комбинираната техника намалява необходимостта от асистирано вагинално раждане.

 

Разбирането на противопоказанията, рисковете и лечението на потенциални усложнения с регионална аналгезия е от съществено значение. Абсолютните противопоказания за спинална аналгезия включват отказ на пациента, инфекция на мястото на инжектиране, хиповолемия, неопределено неврологично заболяване, коагулопатия и повишено вътречерепно налягане.

 

Относителните противопоказания включват сепсис, различен от анатомичното място на пункция (например хориоамнионит, инфекция на долните крайници).

 

Абсолютните противопоказания за локална аналгезия са редки, но хипотонията, която се среща при 15 до 33 процента от пациентките, е често срещан риск.

 

Първоначално, след поставяне на епидурална аналгезия, елиминирането на болезнените стимули и появата на периферна вазодилатация може да намали кръвното налягане на майката. Въпреки това, тежката хипотония може да намали утероплацентарния кръвен поток, което от своя страна да ограничи перфузията в плода, който вече се бори да поддържа оксигенация.

 

Референции:

1. Lowe NK. Explaining the pain of active labor: the importance of maternal confidence. Res Nurs Health
2. Waldenström U. Experience of labor and birth in 1111 women. J Psychosom Res.
3. Hodnett ED. Pain and women's satisfaction with the experience of childbirth: a systematic review. Am J Obstet Gynecol.
4. Simkin PP, O'hara M. Nonpharmacologic relief of pain during labor: systematic reviews of five methods. Am J Obstet Gynecol.