Отлепването на плацентата е ранното отделяне на плацентата от лигавицата на матката преди завършването на втория етап на раждане. Това е една от причините за кървене през втората половина на бременността и е относително рядко, но сериозно усложнение на бременността, което излага на риск състоянието както на майката, така и на плода. 

 

Точната етиология на отлепването на плацентата не е известна. Въпреки това, редица фактори са свързани с появата на това усложнение. Рисковите фактори могат да се разглеждат в 3 групи: здравна история, включително поведение и минали акушерски събития, текуща бременност и неочаквана травма. 


 

Фактори, които повишават риска от отлепване на плацентата, включват тютюнопушене, употреба на кокаин по време на бременност, възраст на майката над 35 години, хипертония и отлепване на плацентата при предишна бременност. Състояния, специфични за настоящата бременност, които могат да предизвикат отлепване на плацентата, са многоплодна бременност, полихидрамнион, прееклампсия, внезапна декомпресия на матката и къса пъпна връв. 

 

Травми на корема като катастрофа с моторно превозно средство, падане или насилие, водещо до удар в корема, също може да доведе до отлепване на плацентата.

 

Отлепването на плацентата възниква, когато се наблюдава нарушаване в съдовите структури, поддържащи плацентата. С други думи, съдовите мрежи, свързващи маточната лигавица и майчината страна на плацентата, се разкъсват. 

 

Тези съдови структури доставят кислород и хранителни вещества на плода. Прекъсване на съдовата мрежа може да възникне, когато съдовите структури са компрометирани поради хипертония или употреба на вещества или поради състояния, които причиняват разтягане на матката. 

 

Матката е мускул и е еластична, докато плацентата е по-малко еластична в сравнение с матката. Следователно, когато маточната тъкан внезапно се разтегне, плацентата остава стабилна и съдовата структура, свързваща стената на матката с плацентата, се разкъсва.

 

Отлепването на плацентата е сравнително рядко състояние, но изисква спешно лечение. По-голямата част от случаите на абрубция на плацентата се случва преди 37-та гестационна седмица. 

 

При отлепване на плацентата жената е изложена на риск от кръвоизлив и необходимост от кръвопреливане, хистеректомия, нарушения на кръвосъсирването, специфично дисеминирана интраваскуларна коагулопатия, бъбречна недостатъчност и синдром на Шийхан или следродилна некроза на хипофизната жлеза.

 

Неонаталните последици включват преждевременно раждане и ниско тегло при раждане, перинатална асфиксия, мъртво раждане и неонатална смърт.

 

Признаците и симптомите на отлепване на плацентата включват:

  • Вагинално кървене, въпреки че може да няма такова;
  • Болка в корема;
  • Болка в гърба;
  • Контракци.

Болките в корема и гърба често започват внезапно. Количеството вагинално кървене може да варира значително и не показва непременно каква част от плацентата се е отделила от матката. Възможно е кръвта да се задържи в матката, така че дори при тежко отлепване на плацентата може да няма видимо кървене.

 

Референции:

Workalemahu T, Enquobahrie DA, Gelaye B, Thornton TA, Tekola-Ayele F, Sanchez SE, Garcia PJ, Palomino HG, Hajat A, Romero R, Ananth CV, Williams MA. Abruptio placentae risk and genetic variations in mitochondrial biogenesis and oxidative phosphorylation: replication of a candidate gene association study. Am J Obstet Gynecol. 2018 Dec