Гестационният диабет е най-честото усложнение на бременността. Той е свързан с различен риск както за здравето на майката, така и за плода. Поддържането на оптимални нива на кръвната захар понижава риска от множество усложнения и заболявания при майката и плода. Бременността е свързана с висок риск от развитие на инсулинова резистентност и високите нива на инсулин – хиперинсулинемия водят до повишена предразположеност към развитие на диабет. Гестационният диабет се диагностицира при наличие дори и на малка степен на нарушение в глюкозния толеранс с първа проява по време на бременността. Това не изключва възможността инсулиновата резистентност да е била настъпила и преди забременяването, но да не е била диагностицирана на по-ранен етап.

 

Наблюдава се прогресия на инсулиновата резистентност от средата на бременността до третия триместър. Хормоните и адипокините, които се секретират от плацентата, са възможни причини за развитие на инсулинова резистентност по време на бременност. Плацентарните хормони багоприятстват развитието на инсулинова резистентност, което е свързано с повишаване на нивата на кръвната захар с цел осигуряване на енергийните нужди на плода чрез пренос през плацентата. Умерените нива на инсулинова резистентност повишават ендогенното производство на глюкоза и увеличават концентрацията на свободните мастни киселини. Освен това, високите нива на естроген, прогестерон и кортизол допълнително допринасят за нарушение в инсулиновия баланс. За да се компенсира периферната инсулинова резистентност по време на бременност се увеличава панкреасната секреция на инсулин.


 

Гестационният диабет настъпва тогава, когато компенсаторните механизми на организъм не са способни да осигурят необходимата секреция на инсулин. Освен това, наддаването на телесно тегло, недостатъчната физическа активност и повишеният калориен прием допринасят за развитие на нарушен глюкозен толеранс. В ранните етапи на бременността се увеличава секрецията на инсулин, докато чувствителността на тъканите към него може да остане както непроменена, така и понижена или дори в някои случаи повишена. В средата на бременността се наблюдава прогресивно понижаване на инсулиновата чувствителност, която е нарушена в най-голяма степен в края на третия триместър. Инсулиновата чувствителност се възстановява след отстраняването на плацентата. Гестационният диабет се развива обикновено в края на бременността и отшумява след раждането. Множество рискови фактори могат да допринесат за развитие на състоянието. Най-честите от тях са:

 • Затлъстяване;
 • По-висока възраст на майката;
 • Анамнеза за гестационен диабет през предишни бременности;
 • Фамилна анамнеза за диабет;
 • Синдром на поликистозните яйчници;
 • Продължителна глюкозурия – отделяне на глюкоза с урината;
 • Тегло на плода при раждане над 4000 грама;
 • Анамнеза за повтарящи се аборти;
 • Анамнеза за есенциална хипертония или хипертония, свързана с бременността.

Какви са рисковете при диабет по време на бременност?

Пациентките с гестационен диабет имат повишен риск от развитие на хипертония и свързани с нея състояния по време на бременност. Такива са гестационната хипертония, прееклампсията и еклампсията. Също така се наблюдава по-висока честота на развитие на полихидрамнион, което увеличава риска от преждевременно раждане. Всеки един от тези фактори е свързан директно или индиректно с нарушената функция на бета-клетките в панкреаса и понижаване на инсулиновата чувствителност.

 

Прекомерното наддаване на тегло при плода е водещ фактор, свързан с гестационния диабет. Понякога може да се наблюдава ниско тегло на плода при раждане, което се дължи на недохранване на плода в утробата. Това, от своя страна, може да е резултат от нарушение в метаболитните процеси при майката или плацентарна недостатъчност. Последствията от това включват:

 • Родова травма;
 • Усложнения при майката при раждане с Цезарово сечение;
 • Раменно предлежание на плода при раждането;
 • Ниски нива на кръвната захар – хипогликемия при плода.

След раждането при новороденото могат да се наблюдават следните усложнения, които са резултат от гестационния диабет при майката:

 • Хипербилирубинемия – високи нива на билирубина в кръвта;
 • Хипокалиемия – ниски нива на калия;
 • Еритем;
 • Респираторен дистрес синдром.

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4404472/