Бременността е период, свързан със значителни промени във всички органи и системи на женския организъм – т.нар. адаптационни промени, свързани с износване и раждане на плода. От изключително значение за здравето както на бременната, така и на плода, е реализиране на комплекс от изследвания, които дават ясна информация за протичането на бременността и при нужда могат да насочат проследяващия акушер-гинеколог към по-чести проследявания и взимане на своевременни решения.

 

Бременността е с продължителност от 280 дни или 40 гестационни седмици (г.с.), които се разделят в три триместъра: първи триместър – 1-13 г.с.; втори триместър – 14-26 г.с. и трети триместър – 27-40 г.с. За всеки от тези периоди е характерно извършване на определени прегледи и лабораторни изследвания.


 

Всяка пациентка, която се следи по Здравна каса, разполага с пакет от безплатни изследвания, реализирани в хода на бременността.

 

Какви са тези лабораторни изследвания и защо са толкова важни?

При регистриране за женска консултация, което обикновено се случва в периода 10-14 г.с. проследяващия акушер-гинеколог назначава първите по-сериозни изследвания, а именно – пълна кръвна картина (ПКК), скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ), кръвна захар, урина, определяне на кръвна група и резус фактор, изследване за HIV, хепатит В и сифилис. По време на първия преглед от женска консултация акушер-гинекологът взима също секрет за цитонамазка и за микробиологично изследване.

 

Всяко едно от тези изследвания има определена стойност по време на бременност. Изследване на ПКК е важно за установяване нивата на хемоглобин, броят на еритроцитите, както и на техните характеристики – MCV (среден обем на еритроцитите) и MCH (средно хемоглобиново съдържание в еритроцитите), на базата на които може да се съди за наличие на анемия. При диагностициране на анемия на бременната се предписват железни препарати за коригиране на дефицита.

 

Изследването на кръвната захар е от съществено значение за откриване на състояния като инсулинова резистентност и гестационен диабет, които са особено опасни при бременност. Високите неконтролирани нива на глюкоза в кръвта на майката водят до хиперинсулинемия на новороденото и развитие на сериозни усложнения. За потвърждение на  диагнозата гестационен диабет е нужно извършване на специален тест, нар. ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест), при който бременната поглъща 75 г глюкоза и се извършва трикратно измерване нивата на кръвна захар на 0, 60 и 120 минута.

 

Общото химично изследване на урина и седимент е свързано с оценка на бъбречната функция и своевременно откриване на възпалителни процеси като цистит, пиелонефрит и др. Тези възпалителни процеси създават неприятни усещания за бременната и при липса на лечение могат да се усложнят и да доведат и до някои проблеми с бременността, напр. скъсяване на маточната шийка. Откриването на белтък в урината, особено след 20 г.с. е важен сигнал за развитие на прееклампсия.

 

Определянето на кръвната група и резус фактора на бременната е от изключително значение – Rh (-) пациентки подлежат на проследяване за образували се автоантитела, за което се извършват допълнителни изследвания за наличието им в хода на бременността. При тези бременни съществува риск от хемолитична болест на новороденото, но съвременните напреднали технологии свеждат до минимум опасността от подобно събитие. Изследването за хепатит В, сифилис и HIV от своя страна е важно за определяне на начина за родоразрешение, назначаване на подходяща терапия при нужда и следене за възможно усложнения.

 

Посочените изследвания се повтарят неколкократно в хода на бременността. Няколко седмици преди раждане се взима отново секрет за микробиология поради повишения риск от инфекции.

 

Какви други изследвания са важни по време на бременност?

От значение за развитието на плода и за общото състояние на бременната е оценка на нивата на витамин Д и витамин Б12. При ниски стойности се препоръчва суплементация за възстановяване на дефицитите. При пациентки с някои придружаващи заболявания, направим хипо- или хипертиреоидизъм е нужно ежемесечно проследяване на хормоните на щитовидната жлеза и тиреоид-стимулиращия хормон и корекция на дозата на приемания медикамент при нужда.

 

По-специфично и невинаги необходимо е генетичното изследване за вродени тромбофилии. Обикновено към подобно изследване се насочват пациентки с установен нарушен кръвоток към плода или такива с повтарящи се спонтанни аборти – ранни или късни. Изследването трябва да бъде придружено от консултация с хематолог или репродуктивен имунолог и назначване на терапия при нужда.

 

Към изследванията, които не са задължителни, се отнасят и изследванията за инфекциозни болести, т.нар. TORCH-панел, включващ заболяванията токсоплазмоза, рубеола, цитомегаловирус и херпес симплекс вирус тип 2. Заразяването при бременност с тези инфекции може да доведе до тежки малформации на плода.