По време на бременност се наблюдават естествени възпалителни процеси, свързани с формирането на плацентата, имплантирането на плода и самия процес на раждане. Неконтролираното възпаление може да доведе до значителен риск както за майката, така и за плода. Омега-3 и Омега-6 са естествена част от диетата ни и в организма те се метаболизират до биоактивни вещаства, които влияят на възпалението. В скорошно проучване, публикувано в Biomedicines, учените са анализирали ролята на Омега-3 и Омега-6 мастните киселини при бременност.

 

Възпалението е важен биологичен процес, който има ключово значение за защита на организма от инфекции. Освен това, възпалението има ключово значение за намаляване на тъканната увреда и благоприятстване на възстановяването на клетките. Тези процеси се извършват чрез действието на хемокини и цитокини, които въздействат на кръвоносните съдове, тъканите и нервите. Възпалителният отговор се регулира от про- и противовъзпалителни медиатори. Диетата има ключово значение за контрол на възпалението.


 

Омега-3 и Омега-6 мастните киселини участват в множество ключови процеси в организма, включително и осигуряват регулация на възпалението. Тези процеси имат ключово значение през трите фази на бременността. През първия етап - първия и втория триместър се осъществява имплантирането на плода и формирането на плацентата. В тази фаза възпалението осигурява формиране на фето-плацентарната бариера. Към средата на бременността се осигурява растежа на плода в среда с противовъзпалителни условия. В късните етапи на бременността възпалението благоприятства подготовката на майката за раждане.

 

Набавянето на мастни киселини като линоленова и алфа линоленова киселина чрез диетата е от ключово значение. Скорошни проучвания са подчертали важността на Омега-3 по време на бременност. Установено е, че тези мастни киселини допринасят за правилно развитие на нервната система и ретината на плода. Освен това, Омега-6 се натрупват в мозъка и също имат значение за развитието му. Метаболизмът на Омега-3 осигурява произвоство на противовъзпалителни медиатори, докато метаболизмът на Омега-6 води до натрупване на провъзпалителни молекули - ейкозаноиди. Основната им функция е или увеличаване на провъзпалителните условия в средата, или стимулиране на процесите на възстановяване на тъканите. Преждевременното раждане също е свързано с дисбаланса във възпалителните медиатори - хемокини и цитокини. Те повишават пропускливостта на плацентарната мембрана при бактериални инфекции. Омега-6 участват и във възпалителните процеси, които водят до прееклампсия - състояние, което се характеризира с протеинурия, възпаление и нарушения в структурата на плацентата.

 

Референции:

https://doi.org/10.3390/biomedicines11010171

https://www.mdpi.com/2227-9059/11/1/171