Все още предстои да се отговори на стария въпрос: Променят ли звуците развитието на плода по време на бременността и как?

 

Все по-модерно става пускането на музика на бебето, още докато е в корема на майката. Много хора смятат, че това повлиява добре развитието му и подобрява нервната система. Редица компании предлагат и специални слушалки, които се залепват за корема на майката и подават звуци на плода.


 

Какво променя музиката?

Нервната система отговаря за всички функции в организма и е обвързана с моториката на органите, мускулите, функцията на жлезите, а и всички усещания и възприятия.

 

Основни структури във възприемането на сетивата – зрение, слух, обоняние, вкус и допир, са таламусът и кората на главния мозък. Редица автори твърдят и за наличие на други сетива. Примери за допълнения към наличните пет са усещанията за болка, топло и студено.

 

Таламусът е изграден от различни части и се намира в междинния мозък. Той играе важна роля на посредник, обработвайки информацията от всички сетивни органи и предавайки я към кората на главния мозък.

 

Таламусните нервни клетки пускат израстъци, наречени аксони към невроните в кората и посредством специфични свързвания – синапси, се свързват с тях.

 

По време на вътреутробното развитие между таламуса и кората се разполагат и други специфични неврони, които отпадат малко след раждането. Преди да настъпи смъртта на невроните обаче, те изиграват важна роля в образуването на връзки между невроните на кората и таламуса.

 

Нови проучвания сочат, че при липса на структури в ухото, обвързани със слуха, водещи до глухота, количеството на свързванията между специфичните неврони, кората и таламуса е с 30% повече.

 

При тези дефекти се наблюдава и ранна реорганизация на невронните свързвания, най-вероятно, за да се компенсира липсата на слух.

 

В обратния случай, при наличие на различни звуци, дори при неотворена слухова тръба, се наблюдава голямо изобилие и разнообразие от свързвания между невроните в трите структури, тоест звуците наистина оставят отпечатък върху развитието на нероденото бебе.

 

Има различни твърдения, че в зависимост от музиката, която се пуска на плода, се развиват различни черти на характера и поведението.

 

Източник:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210212193230.htm