Оплождането е сложен процес на сливане на годна за оплождане яйцеклетка и сперматозоид, при което се образува оплодена яйцеклетка (зигота). Благодарение на процеса на оплождане е възможно създаването на нов индивид и продължаването на човешкия род. За да достигнат до етап на оплождане, мъжките и женските полови клетки преминават през множество последователни процеси на узряване, които правят процеса възможен.

 

Кои клетки участват в процеса на оплождане?


В процеса на оплождане участва двата основни вида полови клетки – женски (яйцеклетки) и мъжки (сперамозоиди). Яйцеклетките от своя страна, се образуват при процес, наречен овогенеза. Формирането на незрели яйцеклетки (овогонии) започва още вътреутробно, като до образуване на зряла яйцеклетка се преминава последователно през две мейотични деления.

 

В яйчниците на момичетата по време на пубертета се съдържат около 300-400 хиляди овоцити, преминали първа фаза на мейотично делене. От тях до пълно узряване, т.е. до втора фаза на мейотично делене, достигат едва 300-400. Именно тези яйцеклетки са годни за оплождане.

 

Сперматозоидите, от друга страна, се образуват в хода на процес, наречен сперматогенеза. Той също преминава през две последователни мейотични деления, в резултат на които се от спераматогонии се формират зрели сперматозоиди. При полов акт се отделя еякулат, които съдържа семенна плазма и сперматозоиди. Установено е, че в 1 мл еякулат се съдържат от 20 до 50 млн. сперматозоиди.

 

Какви са етапите на процеса на оплождане?

При полов контакт еякулат от мъжа попада във влагалището на жената. Подвижните сперматозоиди преминават последователно през цервикалната слуз на маточната шийка в маточната кухина и се насочват към маточните тръби. Оплождането се осъществява в най-широката част на маточните тръби – ампулата. Достигайки ампулата, сперматозоидите могат да запазат своята жизнеспобност до 48 часа, чакайки годна яйцеклетка. За да се получи оплождане е нужно половите контакти да се осъществяват в периода на овулация.

Настъпвайки овулация, в маточната тръба се отделя яйцеклетка във втора фаза на мейотичното делене.

 

Сперматозоидите атакуват яйцеклетката и осъществяват акрозомна реакция, при която се отделя ензим хиалуронидаза, които улеснява по-нататъшното им проникване. От всички сперматозоиди само един успява да проникне в яйцеклетката и да я оплоди – настъпва сливане на двата хаплоидни набора (всеки, носещ 22 автозоми 1 полова хромозома) и се образува зигота. След оплождането настъпва т.нар. кортикална реакция, чрез която не се позволява навлизане на други сперматозоиди.

 

Образуваната оплодена яйцеклетка в продължение на 4-5 дни се придвижва до маточната кухина, където ще се прикрепи. По време на движението си тя последователно се дели на 2, 4, 8 бластомера (дъщерни клетки, съдържащи генетичния материал на майчината клетка) и преминава последователно през стадий на морула и бластула. Морулата е съвкупност от 16-32 клетки, получени в резултат на деленето на зиготата. Бластулата е кухина, изпълнена с течност (бластоцист), която се състои от вътрешна клетъчна маса – ембриобласт (дава началото на ембриона), и външна клетъчна маса – трофобласт, от който се образува плацентата.

 

Достигайки маточната кухина, бластоцистът се прикрепя към ендометриалната лигавица – процес, наречен имплантация (нидация). Процесът на имплантация е възможен поради настъпилите промени в маточната лигавица. Под дейстивие на естрогени и прогестерон дебелината на ендометриума се увеличава и се образуват повече ендометриални жлези. Това е т.нар. децидуализация на маточната лигавица. Благодарение на настъпилите промени бластоцистът се прикрепва към ендометриума на матката.

 

Нидацията се случва около 8-10 дни след оплождането. Понякога може да се наблюдава имплантационно кървене, което представлява еднократно кървене и е ранен признак на бременността. След имплантацията продължава последователното развитие на бластоциста в ембрион, фетус и последващото му нарастване.

 

Кога се определя полът на бъдещия индивид?

Определянето на пола се случва още при сливането на яйцеклетката със сперматозоида. Всички яйцеклетки носят по 22 автозоми и една полова Х-хромозома. Половината от сперматозоидите носят 22 автозоми и една Х-хромозома, а останалата половина – 22 автозоми и една Y-хромозома. Полът на бъдещия индивид се определя от това какъв сперматозоид е оплодил яйцеклетката - женски пол при оплождане на яйцеклетка от сперматозоид, носещ Х-хромозома (44+ХХ) или мъжки пол при оплождане на яйцеклетка от сперматозоид, носещ Y-хромозома (44+XY).

 

Оплождането е сложен процес на създаване на живот, състоящ се множество добре синхронизирани механизми, осигуряващи правилното му протичане. Имплантирайки се в маточната лигавица, ембрионът последователно се развива във фетус, формират се всички органи и системи с напредването на бременността.