Успешното раждане включва не само раждането на плода, но и раждането на плацентата и феталните мембрани. Раждането на плацентата е третият етап от активното раждане. Започва от момента на изгонване на плода и завършва с отделянето на плацентата. Този етап е с изключителна важност, тъй като неправилният му завършек може да стане причина за тежки усложнения в следродилния период.

 

След раждането на бебето пъпната връв се клампира (притиска се здраво с браншовете на инструмент) и се прерязва. В продължение на няколко минути матката остава в релаксирано състояние - без маточни контракции. Постепенно миометриумът й (мускулният й слой) се адаптира към намаленият обем на маточната кухина чрез бавно контрахиране. Намаляването на маточните размери е съпроводено и с намаляване на залавното място на плацентата.


 

Настъпва несъответствие между размера на плацентата, оставащ непроменен, и залавното й място, което става все по-малко по размер, поради бавното контрахиране на матката. Плацентата се сепарира (отлепва) от маточната стена. Разкъсват се множество малки кръвоносни съдове в имплантационното плацентарно място и се сформира ретроплацентарен хематом (между децидуата и отделената плацента), който подпомага третият период на раждането. Ако матката не се контрахира след раждането на плода и запази същите си размери, плацентата и феталните ципи остават задържани в маточната кухина.

 

По какви механизми се сепарира плацентата?

 

механизъм на Шулце – отлепването на плацентата е централно т.е. сформираният ретроплацентарен хепатом е разположен централно - между плацентата и миометриума. Това е причината да липсва кървене по време на сепарирането й .При раждането й първо се показва феталната повърхност, а после - феталните мембрани. Накрая се излива кръвната колекция (хематомът).

 

• механизъм на Дънкан - отлепването започва от долния ръб на плацентата и се издига нагоре. Кръвта не се задъжа в матката, а изтича навън.

 

Как се изражда плацентата?

 

Съществуват няколко способа за израждането на плацентата. Няма точни правила кога кой похват да се използва. Това зависи от клиничната ситуация и от предпочитанията на специалиста. Етапът трае между 3 и 30 минути. Кръвозагубата е в рамките на 150-200 мл кръв.

 

Когато сепарирането на плацентата е пълно, са достатъчни само няколко напъна на родилката с помощта на коремната преса за изгонването й.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Понякога предпочитан е похватът на Креде. През коремната стена се извършва мануален масаж на матката при празен пикочен мехур. Миометриумът се контрахира. Матката се обхваща по следния начин – с четири пръста, разположени по задната й стена, и палец – по предна стена. Упражнява се постепенно засилващ се натиск върху маточното дъно до израждането на плацентата. Похватът се прилаге на повече от 2-3 пъти в рамките на 10 минути.

 

Друга възможност е похватът на Абдуладзе - след изпразване на пикочния мехур и обхващане на надлъжна гънка от коремната стена се извършва лек масаж на матката до изгонването на плацентата.

 

Най-често използваният способ е cord traction или теглене на пъпната връв. Извършва се при лек натиск над симфизата с цел изправяне на анатомичния ъгъл между маточното тяло и шийката при постоянно теглене на пъпната връв по проводната линия на таза. За по-голямо удобство обикновено пъпната връв е неколкократно завита около инструмента, с който е клампирана.

 

Какво е нивото на матката преди и след раждането на плацентата?

 

По време на изгонването на плода и няколко минути преди сепарирането на плацентата маточното дъно се намира на нивото на пъпа. След отделянето на плацентата матката се удължава, измества се леко вдясно, над нивото на пъпа, а след ражнето й – маточният фундус се позиционира между симфизата и пъпа.

 

Трети етап на раждането завършва с щателен оглед на плацентата за нейната цялост. Понякога при непълната й сепарация част от нея остава в матката, нарушава нормалното протичане на следродилния период и създава условия за инфекции със сериозни последствия. Тези обстоятелства налагат допълнителни диагностични и терапевтични процедури.