Бременността нормално протича около 40 седмици, като тя завършва с раждането на твоето дете. За да протекат събитията плавно, една от стъпките е да знаеш какво се случва непосредствено преди и по време на раждането. 


Преди да започне раждането при бременната настъпват промени, които с голяма вероятност предсказват наближаването му. Обикновено например 2-3 седмици преди термина най-ниско разположената част на плода се спуска към входа на малкия таз. 


Така и маточното дъно (което се е най-горната част на матката, същност) също се спуска, което намалява усещането за натиск под гръдния кош. Също така преди раждане зачестява ходенето по малко нужда. По-голямото количество отделени течности води до намаляване на телесната маса на бъдещата майка с около 300-500 грама.

 
Няколко дни преди раждането матката става чувствителна и лесно раздразнима. Появяват се непериодични контракции, които са неболезнени. Те разтягат най-тясната част на матката и благоприятстват спускането на плода. Тези контракции се усещат като втвърдяване на корема. 

 

Преди раждането се забелязва розово слузесто изтичане от вагината, което се нарича „бележене”. 


Сигурните признаци на започналото раждане са периодични маточни контракции през 10-15 минути, кръвенисто слузесто течение и изтичане на околоплодни течности. При наличие на тези симптоми раждането е започнало и то протича в три периода. 

 

NEWS_MORE_BOX


През първия период маточната шийка се разширява и се обособяват две фази в зависимост от цервикалното разширение. През първата фаза (латентна) контракциите са слаби и нерегулярни. 


През втората фаза (активна) маточната шийка се разширява от 3 см до 10 см. За първите два часа шийката достига до 4см, а през следващите 2 часа разкритието достига 8-9 см обикновено.


В момента, в който се установява пълно разкритие, започва вторият период на раждането – изгонването на плода. Наред с маточните контракции се появяват напъни, дължащи се на притискането на предлежащата част на плода към правото черво. 


При спускането на плода до тазовото дъно перинеумът се издува по време на напъване. В началото предлежащата част на плода се показва между срамните устни, а в паузите се връща обрано и се скрива. 


През времето на следващите напъни предлежащата част остава и по време на паузите. Това се означава като прорязване. Със следващите напъни при главично предлежание главичката се изражда до изхода на таза под лонната кост.


Вторият период на раждането у първораждащите продължава средно 1-2 часа, а при многораждали – от 30 минути до 1 час. 


След раждането на плода матката се съкращава отново  и приема кръговата форма. При тази контракция се съкращава цялата маточна мускулатура, включително и в областта на прикрепването на плацентата. Така плацентата се отлепва и тя също се изражда.


Периодът трае от 3 минути до 30 минути, като откритите съдове от досегашното място на плацентата започват да кървят. Обикновено се губи около 250 мл кръв в този период. 


След израждане на плацентата жената премината в следващият период от живота си – пуерпералния.