Гестационният диабет засяга 10% от бременните жени и се среща по-често с нарастване на възрастта на майката или в случай на затлъстяване.

 

Добре известно е, че гестационният диабет увеличава риска детето да страда от диабет или затлъстяване в бъдеще.


 

Ново проучване разкрива, че той също така увеличава рисковете детето да има нарушения на зрението като късогледство, далекогледство или астигматизъм.

 

Нарушения на рефракцията

Миопията, далекогледството и астигматизмът са известни като рефракционни грешки.

 

Състояния, при които окото не успява правилно да фокусира изображенията върху ретината.

 

Рефракционните грешки са една от най-честите форми на зрително увреждане.

 

Ако засягането е в по-ниска степен, то може лесно да бъде коригирано с очила или контактни лещи, но по-тежките случаи могат да причинят значително зрително увреждане.

 

През последните години се наблюдава голямо увеличение на този тип заболявания при децата, което показва, че развитието на миопия или астигматизъм не се влияе само от генетиката.

 

Светлината от екраните все по-често се посочва като една от възможните причини.

 

Прекарването на по-малко време на открито също благоприятства тези патологични изменения на очите.

 

Гестационен диабет и зрителни нарушения

 

Прекомерната употреба на съвременните технологии в ежедневието несъмнено е допринесла за нарастването на зрителните нарушения, но предишни изследвания показват, че хората с тежки рефракционни аномалии могат да имат вродени дефекти още преди раждането.

 

Това предполага, че условията, на които е изложен плодът по време на бременност могат да благоприятстват развитието на очни заболявания.

 

И гестационният диабет има съществена роля в това.

 

Високата кръвна захар по време на бременност също може да причини високи нива на глюкоза при плода.

 

И по същия начин, по който високите нива на глюкоза могат да причинат увреждане на очите при пациенти с диабет, при плода това може да увреди ретината и зрителния нерв и да причини промени в окото, които в крайна сметка водят до рефракционни грешки.

 

Данни от проучването

За да демонстрира връзката между гестационния диабет и повишения риск от зрителни нарушения при детето, изследователите са анализирали медицинските досиета на всички раждания между 1977 и 2016 г. в Дания.

 

Смята се, че майките имат диабет, ако са били диагностицирани преди или по време на бременност.

 

От 2 470 580 живородени, включени в проучването, 56 419 - 2,3% са били изложени на диабет по време на бременността.

 

Делът на ражданията при майки с диабет се е увеличил през периода на проучването от 0,4% през 1977 г. до 6,5% през 2016 г.

 

Излагането на високи кръвни нива на глюкоза при майката е свързано с 39% повишен риск от сериозни рефракционни грешки в сравнение с неекспонираните деца.

 

Освен това децата на майки с усложнения от диабет са два пъти по-склонни да имат нарушения на зрението, докато децата на майки с контролиран диабет и без усложнения имат само 18% риск от рефрактерни грешки.

 

Според авторите тази разлика може да се дължи на естествения процес, при който окото променя формата си през ранното детство, за да постигне нормално зрение, което може да коригира хиперметропията с течение на времето.

 

От друга страна, прекомерното излагане на светлина от екраните може да бъде причината за появата на късогледство в периода между ранното детство и юношеството при предразположени деца.

 

Как да се предотвратят зрителните нарушения?

Контролирането на гестационния диабет значително намалява риска детето да развие затлъстяване, диабет и бъдещи сериозни нарушения на зрението.

 

Децата на майки, които са били диагностицирани с гестационен диабет, са изложени на по-висок риск от заболявания на очите.

 

Редовното посещение при офталмолог и навременното установяване на нарушения би улеснило тяхното коригиране.

 

Източници:

https://www.sabervivirtv.com/embarazo-y-parto/diabetes-gestacional-aumenta-riesgo-problemas-oculares-nino_6141

https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-021-05526-z