Стрептококите от група Б представлява бактерии, които са основните причинители на ранно настъпил менингит при новородените и на някои късни инфекции. Ранно настъпилите инфекции се развиват в първите 7 дни след раждането и тяхната смърност варира от 5% до 20%. Основните заболявания са бактериемия (бактерии в кръвта на новороденото), менингит (възпаление на мозъчните обвивки) и пневномия (възпаление на белодробната тъкан). (Към първа част на материала)


За да се предотварят тези сериозни последици на стерптококовата вагинална колонизация съществуват някои стратегии. Най-добри резултати дава прилагането на антибиотична терапия по време на раждането. Съществуват два подхода за прилагане на профилактично лечение, като и двата метода са приемливи. 


Пръвият метод е да се прави скрининг при всички бременни през 35-та - 37-ма гестационна седмица. Скринингът представлява взимане на бактериална култура от вагината, а после и от ректума. На тестване подлежат и жените с планирано Цезарово сечение, защото съществува възможност "изтичането на водите" да стане преди планираната дата за родоразрешение. Всички жени с положителен резултат за стрептококова бактериална колонизация се подлагат на антибиотична профилактика по време на раждането. Към широката антибиотична профилактика подлежат и жени, които преди са имали новородено/новородени, инфектирано/и със стрептококи от група Б, а също и жени с доказана стрепткокова бактериурия (стрептококови бактерии в урината).


Другият подход е свързан с употребата на антибиотици само при рискови бременности. Такива са при раждане преди 37-ма гестационна седмица, руптура (разскъсване) на околоплодните мембрани за повече от 18 часа и фебрилитет на родилката над 38 градуса по Целзий по време на раждането. 

 

NEWS_MORE_BOX


Антибиотиците, които се използват, зависят дали бременната има история за алергия към основния антибиотик - пеницилина. При липса на алеригия се използва Пеницилин G в доза 5 милиона единици интравенозно като начална доза, а след това по 2,5 до 3 милиона единици на всеки 4 часа до раждането. 


Ако жената има придружаващо алергично състояние (астма например), тогава препоръките сочат да се използва Цефазолин 2 грама интравенозно начална доза, а след това по 1 грам на всеки 8 часа до края на раждането. При алергия към пеницилини се прилага Клиндамицин 900 мг интравенозно на всеки 8 часа или Ванкомицин 1 грам интравенозно на всеки 12 часа до раждането на плода.


За да се разбере по-точно коя е най-правилната антибиотична терапия, при бременни с алергия към пеницилин се поръчва антиобиограма. Антибиограмата показва към кои антибиотици бактериите са резистентни или чувствителни. Така може да се избере правилният антибиотик за терапия.