Хориоамнионит е инфекция с последващо възпаление и засягане на околоплодна течност, плацента, плод, фетални мембрани или децидуа. Интраамниотичната инфекция е често срещано състояние, наблюдавано както при недоносени, така и при доносени бебета. 

 

Интраамниотичната инфекция може да бъде свързана с остра неонатална заболеваемост, включително неонатална пневмония, менингит, сепсис или дори смърт. 


 

Майчината заболеваемост от интраамниотична инфекция също може да бъде значителна и може да включва дисфункционално раждане, следродилна атония на матката с кръвоизлив, ендометрит, перитонит, сепсис, респираторен дистрес синдром при възрастни и рядко смърт. 

 

Разпознаването на интранатална интраамниотична инфекция и прилагането на лечение са съществени стъпки, които ефективно могат да сведат до минимум заболеваемостта и смъртността при майката и плода. 

 

Интраамниотичната инфекция често е с полимикробен произход, обикновено включва аеробни и анаеробни бактерии и често произхожда от вагиналната флора. Тя възниква предимно чрез възходяща бактериална инвазия от долния генитален тракт към типично стерилната амниотична кухина. 

 

Заболяването също може да възникне, макар и рядко, след инвазивни процедури (например амниоцентеза или вземане на проби от хорионни въси) или по хематогенен път в резултат на системна инфекция на майката.

 

Микробната инвазия в амниотичната кухина може да прогресира до фетална инвазия. След като микроорганизмите получат достъп до лигавицата на плода, те се разпознават от рецептори за разпознаване на модели и свързването с такива рецептори може да предизвика локализиран и впоследствие системен възпалителен отговор, който се определя като повишена фетална плазмена концентрация на интерлевкин-6.

 

Интраамниотичната инфекция може да бъде свързана с дългосрочни усложнения за бебето, като бронхопулмонална дисплазия и церебрална парализа, потенциално поради ефекта само на възпалението. 

 

Интраамниотичната инфекция може да причини, но също така да бъде резултат от преждевременно пукване на околоплодния мехур или преждевременно раждане. Тази инфекция представлява 50% от ражданията преди 30 гестационна седмица. 

 

Усложненията на плода включват повишен риск от:

 • Преждевременно раждане;
 • Оценка по Апгар под 3;
 • Неонатална инфекция (например сепсис, пневмония, менингит);
 • Припадъци;
 • Церебрална парализа

Усложненията при майката включват повишен риск от:

 • Бактериемия;
 • Необходимост от цезарово сечение;
 • Атония на матката;
 • Следродилен кръвоизлив;
 • Абсцес на таза;
 • Тромбоемболизъм.

Септичният шок, коагулопатията и синдромът на остър респираторен дистрес също са рискове, но са по-рядко срещани, ако инфекцията се лекува своевременно.

 

Референции:

Diagnosis and Management of Intraamniotic Infection, Maternal-Fetal Medicine: October 2020