Рискът от инфекция по време на бременност винаги е бил свързан с повишен риск от усложнения.

 

Високият процент на заболяване по време на пандемията от COVID-19 е подчертал потенциалното въздействие на инфекцията върху развиващия се мозък на плода по време на бременност.


 

За да се разберат по-добре дългосрочните последици, ново проучване на Западния университет е изследвало ефектите от имунния отговор при бременните жени към вируси или бактерии върху развитието на мозъка на плода. 

 

Проучването е изследвало как ранните промени в развитието могат да нарушат способностите за сензорна обработка по-късно в живота, често наблюдавани при разстройства на неврологичното развитие, включително разстройство от аутистичния спектър и шизофрения.

 

Дори преди пандемията предишни проучвания са установявали, че смущенията в развитието, причинени от инфекция по време на бременност, могат да увеличат риска детето да развие по-късно аутизъм или шизофрения. 

 

Проучването е разгледало специфична молекула, наречена интерлевкин-15, и нейното участие в ефектите на имунната защита на майката върху развитието на мозъка и поведението на плода по-късно в живота.

 

Проучването е публикувано в сп. Brain, Behavior, & Immunity—Health.

 

Изследването е установило, че имунният отговор на майката повлиява сензорната обработка и тревожността при лабораторни модели и липсата на интерлевкин-15 (IL-15) променя тези ефекти. 

 

Откритията показват, че сензорната обработка и тревожността са били или по-добри, или по-лоши без IL-15.

 

При лабораторните модели в това проучване не е имало IL-15 или естествени клетки убийци, които са основните имунни клетки в плацентата. 

 

Учените са изследвали как този имунен отговор в плацентата влияе върху мозъка на плода. 

 

Установено е, че отговорът е сложен - не е само един механизъм, който влияе върху мозъка на плода, това е взаимодействието на различни механизми.

 

Въпреки сложните открития, проучването е потвърдило, че липсата на IL-15 може да повлияе на поведението на бебето впоследствие.

 

Това показва, че молекулата IL-15 играе роля в нормалното развитие на мозъка, поясняват учените.

 

Това проучване проправя пътя за бъдеща работа, за да се обясни напълно как имунният отговор на майката може да увеличи риска от неврологични разстройства при бебето.

 

Докато проучването сигнализира за необходимостта от допълнителни изследвания в тази област, разбирането на ефекта на IL-15 дава представа за това как бременните жени могат да защитят себе си и плода.

 

Известно е, че COVID-19 води до силен имунен отговор, понякога такъв, който продължава дълго време.

 

Вече знаем, че колкото по-тежка е инфекцията, толкова по-висок е рискът за развиващия се мозък на бебето. 

 

Колкото по-рано се случи тази инфекция по време на бременност, толкова по-висок е и рискът.

 

Разбирането на рисковете от инфекции по време на ранна бременност и информираността за начините на превенция и лечение, когато възникне инфекция, може да помогне да се гарантира, че имунният отговор е контролиран.

 

Крайната цел на това изследване е да се осигури начин на противодействие, който ще премахне риска за здравето на плода.

 

Ваксините са наистина важни по време на бременност, тъй като помагат за предпазване от тежка инфекция и намаляват имунния отговор на майката.


Референции:

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2666354622000631