Повечето от туморите на яйчниците по време на бременност са доброкачествени новообразувания. Това се свързва с фертилната възраст 18-39 години. Не е ясно защо се получават, но според разни проучвания честотата се движи между 1:80 до 1:320 от случаите. Повечето от овариалните тумори са функционални кисти с размери от 3 до 6 см, като 90% от тях изчезват с напредване на бременността, около 16-17 г.с. 

 

Как се диагностицират?


Овариалните тумори по време на бременност обикновено са асимптоматични. Ултразвуковото изследване е основен метод за диагноза и също основно средство за установяване на риска от злокачественост! Туморните маркери не помагат за поставянето на диагнозата, тъй като липсва специфичност по време на бременност (най-често изследваните в практиката CA-125 и beta-hCG са с нормално увеличени нива по време на бременност). Те се употребяват главно за следене ефекта от лечението или прогреса на заболяването.

 

Какви са усложненията?

Едно нерядко усложнение е торзията на яйчниковия тумор (усукване), което поради развитие на клиника на остър корем (силни режещи болки в корема, мускулен дефанс – напрегнати коремни стени, гадене, повръщане, фебрилитет, отпадналост, увредено общо състояние) налага хирургическа интервенция. Най-склонни към торзия са тумори с размери 6-8см и след асистирани репродуктивни техники. Най-честото време на настъпване на усложнението е 10-17г.с. Като усложнение не се изключва и рискът от малигненост, в зависимост от вида на яйчниковия тумор.

 

Кои са най-често срещаните яйчникови тумори по време на бременност?

От екстирпираните тумори по време на бременност или след нея по хистологични типове най-чести са зрелите тератоми (50% от случаите), доброкачествените цистаденоми (20%) и функционалните кисти (13%).

  • Зрелите тератоми, известни като дермоидни кисти, са най-честите овариални тумори по време на бременност. Срещат се в 0,3% от бременните между 16-та и 20-та гестационна седмица. Склонни са към торквиране (завъртане) и руптуриране (спукване) по време на бременност, което е причина за остър корем и съответната симптоматика – силна, остра болка в корема. С изключение на тези усложнения нямат отношение към протичането на бременността.
  • Функционални и параовариални кисти – често срещани, установяват се най-често по време на Цезарово сечение тъй като са асимптомни и с много бавен растеж. По време на бременност могат да ускорят растежа си и понякога да се торквират, тъй като са тумор на краче. При поява на остър корем лечението е оперативно.
  • Овариални ендометриоми (шоколадови кисти) – нямат вредно влияние върху бременността. След раждането повечето кисти изчезват, намаляват размерите си или остават непроменени по големина. Доказано е, че бременността оказва благоприятно влияние върху ендометриозата. 
  • Децидуализация на овариална ендометриоза (децидуализирана ендометриална киста) – обикновено се развива при жени, които са имали шоколадови кисти преди бременността. Нека си припомним, че ендометриозата е доброкачестено заболяване, при което клетки от лигавицата на матката (ендометриума) са се разпространили извън нея. Децидуалната трансформация настъпва под влияние на прогестерона. Ултразвуковото изследване и магнитния резонанс дават картината на шоколадова киста с папили от вътрешната страна на капсулата. Поведението е стриктно наблюдение (диференциална диагноза с малигнени тумори)! След раждането децидуализираната ендометриална киста минава в обратно развитие и изчезва.
  • Тека лутеинови кисти – дължат се на повишена чувстителност на яйчника към човешкия хорионгонадотропин (ЧХГ). Наблюдават се главно при състояния, характеризиращи се с по-голяма продукция на ЧХГ, като: многоплодна бременност, гестационна трофобластна болест, фетален трансфузионен синдром, Rh-изоимунизация и др. Лутеиновите кисти имат неблагоприятен ефект върху бременността – по-чести са преждевременните раждания, интраутеринната ретардация на плода и прееклампсията при бременността. Яйчниковият обем е увеличен двустранно и може да достигне до 400-500ml. Установяват се двустранно увеличени яйчници, може да има асцит и плеврален излив. Понякога състоянието може да е животозаплашващо бременната! След раждането кистите постепенно изчезват, но често се стига до преждевременно раждане и родоразрешение по спешност чрез Цезарово сечение. 


В случаите на неповлияващ се от лечението хиперемезис гравидарум (много чести, неповлияващи се от консервативно лечение и изтощаващи бременната повръщания) и преходен хипертиреоидизъм трябва да се мисли и за наличието на тека лутеинови кисти.

 

Какво е поведението?

Принципното поведение при овариални тумори по време на бременност е експектативно (изчаквателно). Хирургична интервенция по време на бременност се препоръчва при големи или симптоматични тумори, както и при случаи с голям риск от малигненост. Когато по време на Цезарово сечение се намери неочакван овариален тумор с големина над 5 см, се препоръчва отстраняването му.