1. Какво представлява гроздовидната бременност?

Гроздовидната бременност (моларна бременност, мола или на лат. Mola hydatidosa) представлява абнормно развитие на плацентата, причинено от нарушения във фертилизацията. Характеризира се с поява на кистозни образувания и разрастване на трофобластния епител.
Честотата на това заболяване варира от 1:1000 до 1:3000 като се среща по-често в Азия и Африка отколкото в Европа и САЩ.
По-често са засегнати жени в началото и в края на репродуктивния период.
Все още не са изяснени причините за възникването на моларната бременност, но тя е била описана от лекарите още в най-ранна Древност.
 

2. Какви видове моларна бременност има?


Различават се два вида:

 • комплетна
 • частична


Комплетната форма, която е и най-често срещаната, представлява липса на майчиния хромозомен набор в яйцеклетката и е налице удвояване на бащините хромзоми. При нормалното оплождане са налични 23 двойки хромозоми от майката и 23 от бащата, т.е. точно 50% генетичен материал от майката и 50% от бащата. В резултат на тази аномалия се развива трофобластна тъкан, от която в последствие се развиват плацента и околоплоден мехур, но липсва ембрионална.

За частична моларна бременност говорим, когато една яйцеклетка е оплодена от 2 сперматозоида, т.е. съдържа 69 двойки хромозоми.Това състояние се нарича триплоидия и при него се развива, както трофобластна тъкан, така и ембрионална. Плод с такава тежка генетична аномалия не би могъл да оцелее.
 

3. Какви форми на гроздовидна бременност различаваме?

В зависимост от степента на проникване на хорионните въси в околната тъкна, тя бива:

 • инвазивна
 • неинвазивна
NEWS_MORE_BOX

 

Инвазивната моларна бременност (Mola hydatidosa destruens) наричаме злокачествената форма. При нея въсите прорастват в околната тъкан, проникват дълбоко в мускулния слой на матката и достигат серозата. След отстраняването й има много голяма вероятност да се развие хориокарцином, който се свързва с изключително висока злокачественост и затова проследяването от лекуващия лекар в следващите седмици и месеци е от съществено значение за здравето и живота на пациента!
 

4. Какви са симптомите?

Белези за развитие на гроздовидна бременност са на първо място признаци на бременност - липса на менструация, сутрешно гадене, промяна във вкусовите възприятия, напрежение и вече в по-късен етап, между 6 и 16 г.с., са налични характерните симптоми. Те са:

 • маточно кървене;
 • размерите на матката отговарят на по-голям срок на бременността, отколкото е той в действителност;
 • не се регистрират сърдечни тонове на плода;
 • увредено общо състояние;
 • изпадане на мехурчета от матката.
   

5. Какви са изследванията, които помагат при поставяне на диагнозата?

Лабораторните изследвания показват ексцесивно увеличени нива на бета-чХГ (човешки хорионгонадотропин) - над 1 Mio.IE/l.
При ултразвуковото изследване се наблюдава картина на т.нар. „снежна буря“, без да се забелязват елементи на плода. Също така е възможно да се открият лутеинови кисти на яйчниците, възникнали в резултат на хиперстимулация от страна на чХГ.
 

6. Какво е лечението на моларната бременност?

След поставянето на сигурна диагноза е необходимо да се прекъсне бременността чрез аспирационен кюретаж, след което да се извърши ревизия с кюрета. Преди тази манипулация се въвеждат медикаменти, повишавщи тонуса на матката, за да се избегнат усложнения, свързани с нейната перфорация. Приемането на широкоспектърен антибиотик е задължително и цели предпазване от развитие на вътрематочна инфекция. При инвазивната форма обикновено се пристъпва към пълно отстраняване на матката поради голямата вероятност за поява на хориокарцином след прекъсване на гроздовидна бременност.