Връзката между главоболието след епидурална аналгезия и развитието на вътречерепен хематом представя ново проучване, публикувано в JAMA Neurology на 16.09.2019 г.


Основната цел на екипа от изследователи е била да отговорят на въпроса “Дали постдуралното пункционно главоболие след невроаксиална анестезия повишава риска от развитие на субдурален хематом?”.


Когато една родилка има главоболие след раждане с регионален метод за обезболяване, тя е в по-голям риск от развитие на вътречерепен кръвоизлив. Както знаем, голям процент от жените желаят да родят с “упойка”, а главоболието като нежелан страничен ефект не се среща рядко. Това проучване доказва, че главоболието не е симптом, който трябва да се пренебрегва с лека ръка. Резултатите от това кохортно проучване върху данни от 22 милиона раждания демонстрират сто пъти по-голяма честота на субдуралните хематоми при жените, изпитали пост-дурално пункционно главоболие след раждане, сравнени с пациентките, развили хематом, които не са имали главоболие.

 

Субдуралният хематом представлява кръвна колекция под твърдата мозъчна обвивка в резултат на травма, лумбална пункция и регионални методи за обезболяване и анестезия. Този кръвоизлив е ограничен и се намира извън мозъка, въпреки това води до състояние на кома, а при липса на лечение и до смърт. Лечението му налага хирургична евакуация.


Епидуралната аналгезия е регионален метод на обезболяване при раждане, при който се използват локални анестетици, които се инжектират в епидуралното пространство, най често чрез продължителна инфузия. 60% от жените избират да бъдат обезболявани по време на раждане. Ето защо резултатите от този анализ имат огромно значение за качеството на постнаталната анестезиологична грижа при рисковите пациенти за субдурален хематом.


Постдуралното пукнционно главоболие или главоболието след епидурална аналгезия или спинална анестезия, се дължи на церебрална вазодилатация или на тракция на краниални структури, в резултат на изтичане на гръбначно-мозъчна течност от мястото на пункция (убождане).

 

Главоболието е с честота 1-8% при всички техники на регионална анестезия. Постдуралната болка може да продължи в следродилния период (2 месеца след раждане). Когато тя е много силна и продължава дълго, може да се подозира вътречерепен хематом, инфекция, мигренозен пристъп, кортикална венозна тромбоза, прееклампсия и др. Проучването цели да открие връзка между главоболието при родилките и случаите на субдурален хематом. 


309 от 100 хиляди жени, родили с епидурална аналгезия, изпитват главоболие, 1,5% от тях развиват вътречерепен хематом, 21% от жените с хематом претърпяват хирургични интервенции, смъртността също значително се повишава. Проучването открива и други рискови фактори, които допринасят за съдовите инциденти - коагулопатия, съдови малформации (в мозъка), хронична артериална хипертония (преди бременността), преекламспия и късно поставяне на blood patch (буквално “кръвна лепенка”).


Поставянето на blood patch  е интервенция, която цели да повлияе главоболието след епидурална упойка. При тази техника около 15-20 мл кръв от пациента се инжектират в епидуралното пространство близо до мястото на първата пункция. При 75-90% от пациентите главоболието намалява или изчезва след поставянето на blood patch, защото образуваният кръвен съсирек спира “теча” на ликвор. Само по себе си поставянето на blood patch не предпазва от развитието на хематом, но ранното му поставяне е свързано с по-ниска честота на субдурални хематоми при родилките и обратно - късното поставяне е свързано с по-висока честота на инцидентите.

 

Библиография:

1. Headache After Childbirth Epidural a Red Flag for Brain Bleed - Medscape - Sep 25, 2019.

2. Moore AR, Wieczorek PM, Carvalho JCA. Association Between Post–Dural Puncture Headache After Neuraxial Anesthesia in Childbirth and Intracranial Subdural Hematoma. JAMA Neurol. Published online September 16, 2019. doi:10.1001/jamaneurol.2019.2995