1. Видове обезболяване при раждане

Обезболяването на нормално раждане, както и на раждане по оперативен начин е свързано с прибягването до епидурална, спинална, или локална упойка. При епидурална упойка анестетикът се вкарва в пространството между костта и твърдата мозъчна обвивка на гръбначния стълб - Dura mater spinalis, като най-често се използва епидурален катетър, през който в епидуралното пространство се внася необходимото количество анестетик, за да се предизвика обезболяване. Ефектът от анестетика се усеща след няколко минути от поставянето му и трае няколко часа, като може да се  добавя допълнително анестетик през катетъра и по този начин се удължи анестезията. Предимството на този тип обезболяванане е, че родилката усеща напъните, а контракциите ги усеша само като втвърдяване на корема, което не е придружено с болка. С този начин на обезболяване, пациентката участва активно в процеса на раждане и особено в периода на изгонване на плода (втори период на раждането).

 


До локална упойка се прибягва най-често при нормално раждане. За целта се предпочита пудендален блок - внася се анестетик с дълга игла, която се въвежда по посока на пудендалния нерв. Едновременно с въвеждането на иглата се инфилтрира и анестетика.

Когато се прибягва по една или друга причина към оперативно родоразрешение, методът на обезболяване е спинална упойка. Общата анестезия за секцио за прави само в условия на изключителна спешност, когато няма необходимото време за подготовка за спиналното обезболяване. Чрез спиналната анестезия се въвежда необходимото количество анестетик в спиналното пространство, тоест твърдата мозъчна овивка на гръбначния мозък - Dura mater spinalis се пробива.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Ефектът от манипулацията се проявява след няколко минути. Долните крайници изтръпват, появява се чувство на затопляне, както и субективно чувство за тежина в тях. Този ефект се комбинира с изчезване на болката в областта на корема - жената спира да усеща контракциите. Чувството за допир и натиск се запазват, но изчезва чувството за болка.

 

Едно от най-честите усложнения след спинална упойка е съпътстващото главоболие - цефалгия. В 5-10% от случаите, причината за главоболието може да бъде и органична вследствие на хипертония, мигрена, прееклампсия, менингит, мозъчен кръвоизлив, както и в резултат на анемия, която понякога съпътства тежките раждания.

 

2. На какво се дължи спиналното главоболие?

По време на лумбална пункция е възможна умерена загуба на гръбначномозъчна течност, тъй като с иглата се пробива твърдата мозъчна обвивка на гръбначния мозък и се навлиза директно в спиналното пространство- в ликвора. При нормални условия гръбначно-мозъчната течност поддържа постоянно налягане в черепната кухина и гръбначно-мозъчния канал. Ето защо загубата на ликвор е свързано с понижение на интракраниалното налягане и главоболие. Има теория, че честотата на главоболието след спинална анестезия е в пряка зависимост от големината на иглата, с която се извършва пункцията. 


На базата на проучвания, направени сред пациентки е установено, че спиналното главоболие съпътства около 5% от всички родилки, обезболени чрез спинална анестезия.

 

Очаквайте продължението