1. Функционален окситоцинов тест (ФОТ)

Функционалният окситоцинов тест е изследване, чрез което се добива представа за компенсаторните възможности на плода в условията на стрес – каквито са маточните контракции. Техниката на изследването изисква изкуствено създаване на маточна активност чрез интравенозна инфузия с окситоцин.
 
Функционалният окситоцинов тест започва със запис на детските сърдечни тонове в условия на покой за майката в продължение на 30 минути. След това се включва окситоциновата инфузия – 5 UI в 500 мл разтвор. При липса на инфузомат дозирането на разтвора е следното: 6-8 капки в минута, което постепенно се увеличава – с 2 капки на 15 минути. Целта е да се индуцират 3-4 маточни контракции с времетраене от 40-60 секунди за период от 10 минути. В хода на теста периодично се проследява кръвното налягане и пулса на бременната жена.
 
През времето на цялото изследване кардиотокографът регистрира сърдечната честота на плода и маточната активност. Внимателно се следи записът за поява на децелерации, които са израз на утeрo-плацентарна недостатъчност.
 

Какъв е механизмът на действие на окситоциновия тест?

С повишаването на честотата и интензитета на маточните контракции се повишава налягането върху миометриума и в самата матка. Това от своя страна е свързано с увеличаване налягането върху кръвоносните съдове, преминаващи през миометриума. По време на маточната контракция те колабират и кръвоснабдяването на плода се нарушава. Именно, по време на раждане се случва същото. С този тест се оценява ще понесе ли бебето смущенията в циркулацията при родилния процес.
 

Какъв може да бъде резултатът от изследването?


 
Отрицателен тест – когато липсват децелерации на записа от кардиотокографа. Това показва добри компенсаторни възможности на плода.
 
Положителен тест – налице са късни децелерации, показател за слабите компенсаторни възможности на плода.
 
Хиперстимулиран тест – когато за 10 минути се регистрират повече от 4 маточни контракции. Ако при тези условия, няма децелерации, то тестът се приема за отрицателен.
 
Незадоволителен – не са постигнати желаните 3-4контракции за 10 минути.
NEWS_MORE_BOX
 

Контраиндикации за провеждане на функционален окситоцинов тест са: опасност от преждевременно раждане, ниско прикрепена плацента, инсуфициентна маточна шийка и др. Отрицателният тест не гарантира непременно, че раждането ще протече без инциденти. Понякога провеждането на функционален окситоцинов тест отключва родилна дейност и тестът завършва с раждане.
 

2. Биофизикален профил на плода

 
Биофизикалният профил е метод за наблюдение състоянието на плода преди раждането. Основава се на комплексна оценка от 5 параметъра – 4 ултразвукови и изследване на детските сърдечни тонове. За всеки параметър се получава количествена оценка, като сборът от всички параметри определеля биофизикалния профил на плода.
 
Четирите ултразвукови критерия се изследват в рамките на 30-минутен ехографски преглед. Те включват: дихателни движения на плода, големи трункусни движения, флексия и екстензия на крайниците, количество на околоплодната течност. За нормален биофизикален профил се счита този при плод, който извършва дихателни движения, траещи не по-малко от 30 секунди за периода на ултразвуковото изследване; има поне една бърза екстензия или флексия на крака; три или повече големи трункусни движения; достатъчно амниотична течност.
 
Изследването за биофизикален профил на плода няма противопоказания. Може да се използва в началото на трети триместър, когато функционалният окситоцинов тест може да е противопоказен.
 
Напоследък се счита, че биофизикалният профил е по-достоверно изследване за състоянието на плода, тъй като включва няколко критерии, повечето от които ултразвукови.