Известно е, че приемът на фолиева киселина преди и в първите два месеца от бременността редуцира риска от дефекти на невралната тръба и спина бифида при плода. Норвежко проучване установява, че приемът на витамина значително намалява и риска от късно проговаряне при детето.

В проучването са включени данни на бременни жени и децата им до навършването им на 3 години за периода от 1999 до 2008 г.

Езиковите умения на децата са измерени по шестобална система. От 39 000 деца, непроговорили на 3-годишна възраст са 204.

Изследователският екип изчислява, че рискът от речеви затруднения при децата, чиито майки не приемат фолиева киселини преди и в началото на бременността, е два пъти по-голям.

Речеви проблеми при децата, чиито майки не са приемали фолиева киселина, се срещат с честота от 0,9 %, докато при вземалите я е 0,4%

Учените все още не са наясно как точно витаминът влияе на езиковите способности на  бъдещото дете. Според тях връзката се крие в ефекта на фолиевата киселина върху нервната система и от там на развитието на структурите, отговарящи за езика в мозъка, и развитието на речевите способности.

Фолиевата киселина е изключително ценна и необходима за процеса на делене на нервните клетки, се уточнява в статията на днешното издание на Journal of the American Medical Association.

Експертите препоръчат при планиране на бременност и задължително в първите два месеца от началото й да се приема количеството от 400 микрограма ежедневно от бъдещата майка.