У нас е възприето за макрозомия (едър плод) да се разбира тегло на плода над 4000 грама, докато в световната литература се съобщават стойности над 4200 грама, дори над 4500 грама. Честотата на макрозомията зависи от редица фактори, между които: социално-икономически условия, антропометрични параметри на родителите, срок на бременността, особености на въглехидратния метаболизъм, етнически произход и други.

 

Видове макрозомия


  • Симетрична макрозомия, при която съотношенията на биопараметрите на плода са в нормални граници за срока на бременността. Отношението на обиколката на главата към коремната обиколка е нормално. Обикновено причините за този вид макрозомия са генетични и конституционални.
  • Асиметрична макрозомия – характеризира се с променени съотношения на биопараметрите на плода, но главата и дългите кости остават в нормални граници за срока на бременността. Макрозомията се дължи повече на нарастване на трупа на плода, отколкото на главата. Най-честата причина за този тип макрозомия е нарушение на въглехидратния метаболизъм в посока на диабет. При нея рискът от раменна дистокия по време на раждане е висок!

Кои са най-честите причини за раждане на макрозомни (едри) плодове?

  • Нарушения във въглехидратния метаболизъм

Макрозомни плодове се наблюдават при една трета от диабетичките, но и при увеличен майчин интолеранс към въглехидрати без изявен гестационен диабет  се наблюдава повишена честота на едрите плодове.

  • Наднормено тегло на бременната

Феталната макрозомия е свързана повече с БМИ (body mass index) преди бременността, особено при случаи с БМИ над 27 при норма 23,7. Макрозомни плодове на майки с наднормено тегло имат повишен риск от някои заболявания през живота им – диабет, затлъстяване и други.

  • Антропометрични параметри - майчини рискови фактори за макрозомни плодове са: височина над 165см, тегло на термин над 90кг, значително наддаване на тегло през бременността, особено над 15 килограма.
  • Срок на бременността – макрозомните плодове са наблюдавани след 37-ма гестационна седмица, особено при преносена бременност.
  • Възраст на бременната – среща се по-често при многораждали жени на възраст над 35-40г.
  • Паритет – известно е, че новородените при всяка последваща бременност са по-тежки, като тази тенденция се запазва до 3-4-то раждане.
  • Генетични фактори
  • Пол на плода – средното тегло на мъжките бебета е по-голямо от това на женските.

 

Диагнозата на макрозомните (едри) плодове е труден въпрос и оказва важно влияние върху поведението по време на раждането. За антенаталното определяне на очакваното тегло на плода се използват няколко метода: ултразвуков метод с комбинация от много параметри на ултразвуковата биометрия (BPD, HC, AC, FL, УЗ-определяне дебелината на меките тъкани на хумеруса). Понякога незадоволителните резултати в прогнозиране на теглото на плода по УЗ-параметри се дължи на факта, че номограмите са изведени на базата на плодове с нормално тегло. Друг важен метод е клиничният метод – данни за протичане на бременността, палпация по Леополд, акушерски измервания и др. Жени, които са раждали макрозомни плодове имат над 20% риск да родят същото по тегло дете или дори по-тежко. 

 

Поведение и раждане при макрозомни плодове

Големината на плода и размерите на таза са основни елементи, определящи начина на родоразрешение и в известна част изхода от раждането за майката и бебето. Макрозомните плодове се радват на общо взето добър изход, независимо от поведението преди и по време на бременността. При решаване начина на родоразрешение при едри плодове, освен теглото, трябва да се съобразят и други фактори – предлежание и положение на плода, паритет, наличие на диабет, срок на бременността, изход от предхождащи раждания, придружаващи бременността заболявания.

 

При очаквана макрозомия трябва внимателно да се преценят формата и размерите на таза на бременната. Необходимо е сравняването на размерите на плода от ултразвуковата биометрия с размерите на таза. При липса на съвместимост на феталните с тазовите размери е желателно планово Цезарово сечение. При наличие на съвместимост е препоръчително да се изчака спонтанно започване на раждането, което да се наблюдава и ръководи по общите правила. Наличието на диабет увеличава честотата на Цезаровите сечения. При бременни с диабет и очаквано тегло на плода над 4500 грама се планира раждане чрез Цезарово сечение. Също така, прекарано цезарово сечение и очаквано тегло на плода над 4000 грама е индикация за цезарово сечение.

 

При очаквано тегло между 4000 и 5000 грама и липса на диабет и други утежняващи фактори, трябва да се даде шанс за вагинално раждане. При макрозомни плодове то протича с удължен втори период, по-тежки разкъсвания на мекия родов канал, с по-голяма кръвозагуба, с риск от раменна дистокия на плода.

 

Съвети: Трябва да провежда добър контрол на въглехидратния метаболизъм и на наддаването на теглото, особено един месец преди термина. Чести консултации при диетолог и стриктен хранителен режим през бременността са необходими в случаите с повишен риск от фетална макрозомия, както и повишена физическа активност под внимателен контрол.

 

При неразпознат диабет честотата на макрозомията достига 50%. Добрата корекция на гликемията още преди забременяването оказва положителен ефект върху изхода на бременността, с намаляване честотата на макрозомните плодове. Инсулиновите нива и нивата на кръвната захар между 24-28 гестационна седмица имат голяма чувствителност за очаквана макрозомия.