Често по време на втори период на раждането – изгонването на плода, мекият родилен канал се оказва тесен за бебето. Това налага оперативно вмешателство отстрана на акушер-гинеколога – разрез на меките тъкани с цел по-лесната ексулсия на плода. Операциите се извършват след предварителна подготовка и при подходящи условия, свързани с приложението на местен анестетик. Винаги се дезинфекцира вулвата и се спазват правилата за асептика и антисептика.

 

Индикациите за оперативно разширяване на родовия канал са множество – тесен и неотстъпчив перинеум, оточна вулва, нееластични тъкани при първораждащи жени, цикатрикси във вулварната област. Необходимостта от бързо завършване на раждането поради фетално страдание също е причина за извършването на епизио- и перинеотомия. В някои слуаи индикация се явява и раждането на недоносен плод с цел да не се притиска детската главичка.


 

1. Епизиотомия

Епизиотомията е най-честата оперативна техника за разширяване на родовия канал поради липсата на опасност от засягане на съседни органи. Извършва се след местно обезболяване. Разрезът се прави по време на напън с ножица. Започва от срединната линия на перинеума и продължава под ъгъл от 45 градуса на 3-4 см встрани.

 

Обикновено епизиотомията е едностранна. Разрезът се прави вдясно. В редки случаи при затруднение в израждането на раменния пояс епизиотомията може да бъде и двустранна – и вляво, и вдясно. Каква да бъде дължината и дълбочината на разреза зависи от конкретния случаи. Дължината не е по-малка от 4 см като се разрязват последователно кожата, подкожието, влагалището и част от подлежащата мускулатура. При оперативно раждане (с помощта на форцепс) или при раждане на много едър плод се прави по-голямо разширение на мекия родов път, тъй като в резултат на напъните могат да се получат допълнителни разкъсвания на периналните тъкани и аналания сфинктер.

 

Кръвотечението след епизиотомия не е голямо, но при разрязване на големи съдове става значително. Това налага лигиране на съдовете и бързо възстановяване на тъканите. След раждането на плацентата епизитомията се зашива слой по слой с единични или продължителни шевове. Кожата се възстановява с естетичен шев. Зашиването на тъканите изисква повече време отколкото при перинеотомията, но внимателното и точно анатомично възстановяване осигурява зарастването на раната с много добър козметичен и функционален ефект.

 

NEWS_MORE_BOX

2. Перинеотомия

Перинеотомията е разрязване на перинеума по срединната линия и по посока на аналния сфинктер. Разрезът се извършва с ножица и по време на напън. Дължината на перинеотомията е около 2-3 см, което е достатъчно за израждането на плода. От изключителна важност е да се внимава да не се разреже аналният сфинктер. При нужда от разширяване на перинеотомията сфинктерът се заобикаля циркулярно.

 

При тази оперативна интервенция по време на напъните акушерката придържа здраво перинеума с цел да предотврати евентуално допълнително разкъсване на тъканите при израждането на главата.

 

Кръвотечението при перинеотомия е слабо и незначително. Разрезът се възстановява послойно с единични или продължителни шевове, имащи много добър козметичен ефект.

 

3. Влагалищно-перинеален разрез

Влагалищно-перинеалният разрез се използва при много тясно влагалище, при едър плод или при затруднение в израждането на раменния пояс. Прави се най-често от лявата страна. Операторът разтваря с пръсти входът на влагалището и със скалпел разрязва вулварния пръстен.

 

Кървенето при тази оперативна техника е значително, тъй като разрезът е по-дълбок и засяга няколко мускулни групи. Това налага бърза реакция на медицинските специалисти – навременно лигиране на кръвоносните съдове и зашиване на тъканите.