Родилната болка е специфично усещане, върху което оказват влияние множество психологичнии емоционални компоненти. Болката през първи период на раждането се дължи на разтягането на маточната шийка и долния маточен сегмент, а през втори период – на преразтягането на тазовото дъно и влагалището от преминаващия през тях плод.

 

Епидуралната аналгезия или още наречена епидурален блок е най-често използваният метод за обезболяване на нормалното раждане. Тя може да се приложи почти при всяко раждане с малки изключения. Особено добър е ефектът й при раждане на недоносен плод, прееклампсия, сърдечносъдови и белодробни заболявания на майката.


 

За съжаление, използването й не е подходящо при следните ситуации и заболявания на раждащата:

  • Ниски стойности на артериалното налягане;
  • Нарушения в кръвосъсирването;
  • Повишено вътречерепно налягане;
  • Кожни инфекции в мястото на поставяне на иглата, катетъра.

 

Кога настъпва време за обезболяване на раждането?

Най-подходящият момент за обезболяване на родилката е времето между латентната и активната фаза на раждането. Преди да се пристъпи към епидурален блок е необходимо да са изпълнени няколко условия:

  • Цервикалното разширение да е поне 4 см;
  • Да са налице регулярни маточни контракции;
  • Околоплодният мехур да е отворен и предлежащата плодна част да е прилегнала добрекъм входа на таза.

 

Как действа епидуралната аналгезия?

Обезболяващият медикамент се инжектира в епидуралното пространство (намиращо се над твърдата мозъчна обвивка) на гръбначния мозък. Това е мястото, където се намират коренчетата на спиналните (гръбначномозъчните) нерви. Те се “мият” от медикамента, което причинява загуба на сетивност и частична моторна активност в областта, инервирана от тях. Времето до настъпване на ефекта след инжективането на анестетика е 20-30 минути.

 

Как се поставя епидурална аналгезия?

Епидуралният блок се извършва задължително и единствено от анестезиолог. След предварителен разговор с раждащата и обяснение отстрана на специалиста за предстоящата манипулацията жената се поставя най-често в ляво странично легнало положение със свити крака и рамене към гърдите. Целта е да се постигне поза на тялото, която да позволи точно определяне на мястото за въвеждане на иглата в междупрешленното пространство. Кожата в областта на пункционната област се инфилтрира с местен анестетик - така жена не усеща болка при убождането с иглата. Последната се въвежда междупрешленно - между трети и четвърти лумбален прешлен, до достигане на епидуралното простраство.

 

За обезболяване на нормално раждане се използват две техники с лумбален достъп:

 

• Среден достъп – обезболяват се всички периоди на раждането;

 

• Сегментен достъп – за обезболяване само на маточните контракции. За да се осигури продължителна аналгезия, се използва т. нар. катетърна техника. Дълга и много тънка тръбичка се въвежда през пункционната игла в епидуралното пространство. Това позволява неколкократно въвеждане през няколко часа на медикаменти и туширане на болковото усещане или постоянната им инфузия в много ниски дози. На края на тръбичката се намира филтър, който се закрепва на удобно място върху тялото на пациентката. При нужда инжектирането на анестетик се извършва през него. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

Има ли нежелани ефекти епидуралната аналгезия?

Поради блокиране на симпатикусовата нервна система се наблюдава разширение на съдовете на коремните органи и задържане на кръв в тях. Намалява се връщането на кръв към сърцето, което е причина за спад на артериалното налягане. Това влошава плацентарната перфузия и сърдечните тонове на плода. Състоянието може да се профилактира с предварителна обемна хидратация на родилката. Поради настъпил моторен болк тазовата мускукатура не оказва съпротивление на предлежащата плодна част, която се спуска по-лесно и по-бързо в родилния канал. За съжаление, поради сетивен блок раждащата не усеща добре маточните контракции и се налага в периода на изгонване на плода да бъде подканвана от екипа да напъва.