Проучване, проведено от учени от Харвардския университет, в колаборация с Вашингтонския университет разглежда ефектите на пандемията върху здравето на бременните и техните новородени и условията, в които протича самата бременност.

 

Вирусът оказа влияние на бременните както директно, така и индиректно. За да бъде обгърната цялата тема, учените използват над 300 написани досега научни труда, за да сформират резултатите на проучването.


 

Според проучването ефектите на пандемията зависят и от различни условия, като разлики в качеството на здравеопазване, социален статус, стандарт на държавата и др. Важно е ефектите да са ясни, тъй като бременните, а и новородените са по-специфични представители на населението, които се нуждаят от по-особена грижа.

 

Знае се, че рискът за бременните от развитие на тежка инфекция с ковид-19 е по-висок. По-голямата част от жените прекарват инфекцията с леки или липсващи симптоми, но част от тях развиват сериозна симптоматика и немалка част се нуждаят и от хоспитализация, а дори и интензивни грижи, включващи интубация.

 

Други усложнения на бременността, асоциирани с вируса са смърт на майката, мъртво раждане, аборт, прееклампсия, намален растеж на плода, коагулопатии и преждевременно разкъсване на мембраните около плода. Посочените усложнения се случват сравнително рядко. Други наблюдавани тенденции са по-често раждане чрез цезарово сечение и намалено тегло на новородените.

 

Във връзка с предаването на вируса от майката на плода интраутеринно, рискът е минимален. При самото раждане също е малко вероятно да бъде заразено детето, но във връзка с някои усложнения, немалка част от жените раждат чрез секцио.

 

Все още не е ясно възможно ли е вирусът да се предаде чрез кърмата, но се знае, че ваксинираните жени, успешно създават имунитет и на новородените чрез кърмата, а преди това и чрез плацентата.

 

Друг важен аспект е психическото здраве на младите майки и бременните. При тях рискът за развитие на стресови разстройства и депресия е повишен.

 

Голяма част от изследваните жени споделят, че се притесняват да не заразят детето си с коронавируса, както и от намалената възможност за прегледи при лекар и липсата на социална подкрепа и контакт с близките.

 

Глобално проучване сочи, че 40% от жените споделят за посттравматичен стрес синдром, а над 70% от жените развиват клинична депресия или стресово разстройство.

 

Прегледите на бременните и техните новородени също са компрометирани от пандемията. Според проучване в 118 по-бедни държави, антенаталната грижа е намалена с 18-51,9%, като тенденцията се наблюдава и в следродилната грижа.

 

В някои държави прегледите в началото на бременността се отлагат за всеки 8 седмици, вместо за всеки 4. Липсата на транспорт, страхът от вируса и натиска от близките за изолация също играят роля в ограничаването на здравеопазването за родилките.

 

В други, например Индия, вследствие на препълването на болниците и усложнената обстановка за медицинските специалисти, бива отказвана помощ на раждащи жени и са регистрирани множество случаи на раждане извън болница, дори на пътя, което крие големи рискове за здравето.

 

Друг аспект, повлиян от пандемията е работната заетост на майките и жените като цяло. Според няколко проучвания през 2020 по-голямата част от загубилите своята работа са жени (55%).

 

В по-бедните държави много жени работят в неформалния сектор, където често липсва осигуряване, отпуск, майчинство или болничен.

 

Английско проучване сочи, че 46% от жените и 39% от мъжете са поставени на позиция, която не позволява дистанционна работа, а само 19% и 13% от тях могат да работят от вкъщи. Друго проучване показва, че 70% от медицинските работници в света са жени. Това допълнително повишава риска, тъй като контактът с коронавируса е по-вероятен.

 

Накрая, но не на последно място, през 2020 г. случаите на домашно насилие също са се повишили, най-вероятно във връзка със социалното ограничаване и по-дълго прекарвано време вкъщи. Още през първия месец на пандемията двойно са се покачили подадените жалби за домашно насилие, а структурите са подпомагане на жертвите са затрупани с обаждания и молби за помощ.

 

Източник:

Effects of the COVID-19 pandemic on maternal and perinatal outcomes: a systematic review and meta-analysis - The Lancet Global Health