Дисеминираната интраваскуларна коагулация (ДИК) може да се дефинира като широко разпространено състояние на хиперкоагулация, което може да доведе както до микроваскуларно, така и до макроваскуларно съсирване и компрометиран кръвен поток, което в крайна сметка води до синдром на множествена органна дисфункция. 

 

Дисеминираната интраваскуларна коагулация е водеща причина за майчина смъртност по целия свят, често вследствие на подлежащи усложнения при майката и/или плода, включително отлепване на плацентата, амниотична емболия, HELLP синдром (хемолиза, повишени чернодробни ензими и ниски тромбоцити ), задържано мъртво раждане и остър мастен черен дроб по време на бременност. 


 

Животозастрашаващото тромбохеморагично състояние обикновено е по-често срещано при мъжете, отколкото при жените, с изключение на репродуктивните години, когато бременността и нейните усложнения увеличават разпространението му. 

 

ДИК синдром по време на бременност представлява една от водещите причини за майчина смъртност в световен мащаб. Това усложнение често е вторично на основните усложнения при майката и/или плода.

 

Синдромът се характеризира със съпътстващо свръхактивиране на коагулационните и фибринолитичните системи, което води до широко разпространена микроваскуларна тромбоза, нарушаване на кръвоснабдяването на различни органи, исхемия и мултиорганна недостатъчност. Това екстензивно активиране на коагулационната каскада води до консумация и изчерпване на тромбоцитите и коагулационните протеини, което може да провокира едновременно тежко кървене.

 

Трябва да се отбележи, че дисеминираната интравазална коагулопатия по време на бременност и раждане по-често се проявява с усложнения на кървене, отколкото с тромботични усложнения. 

 

Нормалната хемостаза се отнася до образуването на тромб в отговор на ендотелно увреждане и в тези случаи процесите на съсирване и фибринолитичните процеси са ограничени до мястото на ендотелно увреждане.

 

Въпреки това, при ДИК синдром има неконтролирано разпространение на този локализиран тромботичен процес. 

 

При акушерски ДИК има екстраплацентарна дисеминация на активираната коагулационна система, която обикновено е локализирана в плацентата. 

 

Дисеминираната интраваскуларна коагулопатия е процес, който произхожда от микроваскулатурата или съдовия ендотел, най-разпространеният орган в човешкото тяло. Прекомерното и нерегулирано генериране на тромбин, дължащо се на / и причиняващо изразена ендотелна дисфункция, може да доведе до увреждане на органи от микротромби.

 

Микротромбите в плацентните съдове могат да бъдат един от патофизиологичните процеси, които водят до усложненията, свързани с прееклампсия, включително забавяне на растежа на плода и увреждане на органите.

 

Микротромбите могат да възникнат от локализирано активиране на коагулацията, като агрегацията на тромбоцитите е важен допринасящ фактор. Повечето възпалителни заболявания като прееклампсия са свързани с освобождаването на големи количества фактор на фон Вилебранд в кръвообращението. 

 

Клиничното представяне на ДИК синдрома може да бъде или тромбоза и/или кървене, тъй като това е тромбохеморагично разстройство. Това може да се обясни с изключително бързия темп на генериране на тромбин в тромботичния фенотип, докато той е относително по-бавен при хеморагичното представяне на това усложнение. 

 

„Хиперфибринолитичната“ форма на ДИК, както често се наблюдава при следродилните усложнения, и абрупцията са резултат от изключително бърз взрив на генериране на тромбин, докато „прокоагулантната“ форма на ДИК (например ДИК синдром, свързан с прееклампсия) може да е резултат от прекомерно, но по-бавно и по-постепенна форма на генериране на тромбин. Въпреки че както прокоагулантните, така и хиперфибринолитичните процеси могат да протичат едновременно при ДИК, клиничното представяне на тромбоза или кървене се определя от преобладаващия механизъм в определен момент.

 

Референции:

1. Singh B, Hanson AC, Alhurani R, et al. Trends in the incidence and outcomes of disseminated intravascular coagulation in critically ill patients
2.  Cunningham FG, Nelson DB. Disseminated intravascular coagulation syndromes in obstetrics. Obstet Gynecol. 2015
3.  Thachil J, Toh CH. Disseminated intravascular coagulation in obstetric disorders and its acute haematological management.