Диабетът е заболяване, което се дължи на липса или недостатъчен синтез на инсулин, който да осигури необходимия контрол на нивата на кръвната захар.

 

Жените с анамнеза за диабет по време на бременност - гестационен диабет имат повишен риск от развитие на сърдечносъдови и мозъчносъдови заболявания.


 

Това са състояния, които са свързани с нарушения в циркулацията на кръвта в мозъка и сърдечносъдовата система.

 

Тези открития са направени от проучване, публикувано в The BMJtoday.

 

Гестационният диабет се дължи на нарушен или недостатъчен синтез на инсулин, който да контролира нивата на кръвната захар, по време на бременност.

 

Известно е, че жените с анамнеза за гестационен диабет по време на бременността, имат повишен риск от развитие на сърдечносъдови заболявания.

 

Въпреки това целта на проучването е била да поясни точни кои заболявания са по-често срещани при тези пациентки.

 

За тази цел учените са анализирали данните, публикувани в периода 2006 - 2022 г., които потвърждават връзката между гестационния диабет и случаите на сърдечносъдови и мозъчносъдови заболявания.

 

Установено е, че от регистрираните 513 324 случаи на гестационен диабет, 9507 впоследствие са били свързани с развитие на сърдечносъдово или мозъчносъдово заболяване.

 

При над 8 милиона жени, при които не е бил диагностицилан гестационен диабет и които са били част от контролната група, 78 895 са развили сърдечносъдово или мозъчносъдово заболяване.

 

В сравнение с пациентките, при които не е бил установен гестационен диабет, пациентките с анамнеза за гестационен диабет са имали 72% по-висок риск от развитие на сърдечносъдови заболявания и 40% по-висок риск от развитие на мозъчносъдови заболявания.

 

Пациентките с гестационен диабет са били с повишен риск от развитие на коронарна болест на сърцето, инфаркт, сърдечна недостатъчност, стенокардия и инсулт.

 

Рискът от венозен тромбемболизъм е бил с 28% по-висок при пациентките с анамнеза за гестационен диабет.

 

Сърдечносъдовият риск е бил изчислен и според различни фактори, сред които индекс на телесна маса, социален статус, съпътстващи заболявания и тютюнопушене.

 

Все още не са изяснени напълно механизмите, които свързват гестационния диабет с развитието на сърдечносъдови и мозъчносъдови заболявания впоследствие.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1136/bmj-2022-070244